HS 2022-Evaluering av HS-koder Få den oversikten du trenger innen 48 timer!

Det nye HS 2022-systemet er en omfattende oppdatering av HS-kodene som gjelder omtrent 10 % av alle varer. For at din handelsvirksomhet skal fungere smidig er det avgjørende at du benytter de nye HS-kodene. HS 2022-evalueringen gir deg den oversikten du trenger, du slipper å gjøre noe som helst selv.

Få et tilbud

 

Hva du får:

Oversikt over hvordan HS 2022 påvirker din virksomhet
Vi gir deg den informasjon du trenger for å forstå hvordan de reviderte varekodene (HS-kodene) påvirker din virksomhet, så du kan planlegge eventuelle fremtidige tiltak.

Minimal inverkan på din verksamhet
KGH ger dig snabbt och översiktligt all nödvändig information så att du slipper identifiera och involvera interna resurser och kompetenser inom företaget.

Sikret forsyningskjede
Ved å bruke korrekte HS-koder kan du sørge for at varene dine ankommer destinasjonen i rett tid og i overensstemmelse med lover og regler.

Hva er HS 2022?

Varekoder brukes for å beregne tollavgifter og oppfylle andre krav i forbindelse med import og eksport av varer. Det harmoniserte systemet (HS) er et sett med varekoder som brukes over hele verden for å identifisere varer og legge til rette for internasjonal handel. HS 2022 er den syvende utgaven av det harmoniserte systemet og trer i kraft 1. januar 2022. Den nye versjonen inneholder vesentlige endringer i HS-systemet, herunder 351 endringer som dekker en lang rekke varer som transporteres over landegrensene.

HS-kodene brukes til beregning av tolltariffer og innsamling av statistikk over internasjonal handel. I henhold til Verdens tollorganisasjon (WCO) brukes systemet av nesten 200 land og står for mer enn 98 % av alle varer i internasjonal handel.

Ofte stilte spørsmål

Du får følgende tjenester:

Vi analyserer dine masterdata og gir deg beskjed om du må gjøre noen endringer. Du får en detaljert oversikt over de varene som påvirkes samt forslag til mulige justeringer.

Vi kan også hjelpe deg med å gjøre ytterligere tiltak, slik at du er godt forberedt og kan fokusere på andre oppgaver som står på dagsordenen.

Liste over berørte varer

KGH vil gå gjennom masterdataene som selskapet bruker for HS-klassifisering og informere deg hvis noen av varene du håndterer er berørt av endringene. I så tilfelle vil du få en tydelig liste over disse varene.

Et tydelig bilde av endringene

Dersom selskapet ditt håndterer varer som er berørt av endringene, vil vi gi deg alternativer som hjelper deg med å fastsette hvilke koder som skal brukes etter 1. januar 2022. Resultatene av evalueringen vil dessuten være et godt utgangspunkt når du skal bestemme hva som må gjøres og hvor mye arbeid dette vil kreve.

Svar innen 48 timer

Vi leverer resultatene av evalueringen innen 48 timer etter at vi har mottatt dine data.

Kontakt meg

Related services:

VAREKLASSIFISERING

Vi hjelper deg med å avgjøre hvordan du skal klassifisere varene dine på best mulig måte. Vi anbefaler at dette steget gjennomføres etter HS 2022-evalueringen.

SKANNING AV VAREKODER

Er varekodene dine gyldige og korrekte? KGH gjennomfører førstudier og kontroller for å hjelpe deg med å finne ut om du betaler optimale tollavgifter og samtidig etterlever gjeldene lover og regler.

OPPDATERING AV TOLLTARIFFER

Tariffene endrer seg løpende. Noen av dem oppdateres månedlig. La oss håndtere dine masterdata!

TARIFF-2-TARIFF MATCHING

Konverter dine varekoder slik at de matcher andre lands tariffer.

 

Vil du vite mer?

Ofte stilte spørsmål

Hva er HS 2022?

HS 2022 er den syvende utgaven av det harmoniserte systemet (HS) og gjelder fra den 1. januar 2022. Den nye versjonen inneholder vesentlige endringer i HS-systemet, herunder 351 endringer som dekker en lang rekke varer som transporteres over landegrensene.

Hva er HS-nomenklaturen?

HS er en samling varekoder som benyttes over hele verden for å klassifisere varer innen internasjonal handel. HS-systemet administreres av Verdens tollorganisasjon (WCO). Det harmoniserte systemet danner grunnlaget for tolltariffer og innsamling av statistikk over internasjonal handel. I følge WCO brukes det av mer enn 200 land og dekker mer enn 98 % av alle varer i internasjonal handel.

Er endringene i HS 2022 relevante for alle virksomheter?

Sannsynligvis ikke, men HS 2022 dekker en lang rekke varer i mange ulike bransjer. Det er derfor avgjørende å gjennomføre en evaluering av dine masterdata.

Hva skjer hvis jeg ikke oppdaterer varer som er berørt av HS 2022?

Det er den registrerte importørens ansvar å benytte korrekt klassifisering. I en revisjonskontroll er det viktig å kunne vise i detalj hvordan tolltariffene har blitt fastsatt. Dersom varene dine blir feil klassifisert, risikerer du sanksjoner og bøter, og i tillegg kan det føre til at vareflyten blir forstyrret.

Hvorfor KGH?

Handels- og tollekspertise
Vi samarbeider både med private virksomheter og myndigheter. Det gir oss et unikt perspektiv som hjelper kundene våre med å optimere sin håndtering av tolltariffer.

Erfaring med klassifisering av varer
 Gjennom vårt samarbeid med både store og mellomstore virksomheter i mange forskjellige bransjer i Europa har vi opparbeidet oss bred erfaring når det gjelder spørsmål knyttet til tolltariffer.

Et bredt tjenestetilbud
Utnytt fordelene ved å ha en leverandør som dekker de fleste av dine behov innenfor toll -, alt fra strategisk support til effektiv daglig drift.

Omfattende kapasitet
KGH er til stede i hele Europa. Vi har over 1200 dedikerte medarbeidere med kompetanse innenfor toll som står klare til å hjelpe deg.

Få et tilbud

Follow