TRANSITTERING Reduser ledetider og flytt internasjonale varer friere ved hjelp av transitteringsprosedyren

Transittprosedyren kan redusere fortollingskostnadene dine samtidig som den forenkler administrasjonen og forbedrer likviditeten. Ved transitt betaler du kun toll og andre avgifter på den endelige destinasjonen og ikke ved innførselsstedet eller under reisen.

Kontakt meg

Resultatene du kan forvente:

Reduserte ledetider for handel over grensene
Vi har mange års erfaring som tollspeditør og kan derfor bistå deg med korrekt og rettidig klarering av transitteringsdokumenter

En effektiv logistikkjede uten avbrudd
Ved å håndtere dine transitteringer sammen med din import- og eksportklarering sørger vi for at disse tjenestene synkroniseres, noe som gir en smidig inn- og utførselsprosess som etterlever lovverket.

Unngå unødvendige tollavgifter eller andre gebyrer
Når en forsyningskjede dekker flere land eller tollunioner, kan vi bistå med en transitteringsdeklarasjon slik at du slipper å betale unødvendige tollavgifter og merverdiavgift.

Forbedret risikohåndtering
Ved å tilby deg ett enkelt kontaktpunkt, omfattende erfaring innenfor tollhåndtering og forenklede prosedyrer kan vi hjelpe deg med å eliminere risikoen for bøter og gebyrer.

 

Mowi Markets Norway AS bruker KGH som sin hovedleverandør av løsninger for tollhåndtering innenfor EU. KGH er vår rådgiver når det gjelder transittspørsmål. Tilgjengelighet, pris, kvalitet og service er hovedårsakene til hvorfor vi har valgt KGH som vår langsiktige partner. KGH tilbyr idag tollhåndtering ved alle grensene som Mowi Markets Norway AS passerer på sin vei til EU. KGH tar seg av alle viktige tollspørsmål for vår virksomhet og opptrer svært profesjonelt i sin kontakt med tollmyndighetene.

Ivar Raugstad

Logistics Director,

Mowi Markets Norway AS

Tjenester du mottar:

Transporter dine varer fritt over grenser og gjennom land ved hjelp av transitteringsprosedyren.

Smidig håndtering

KGH sørger for korrekt og rettidig klarering av dine transitteringsdokumnter (T1-/T2), både ved oppstart og ved ankomst. Dette sikrer mer effektiv transport av varene dine på tvers av tollområder og landegrenser.

Oppstart av transitteringsprosedyren

KGH sørger for korrekt og rettidig oppstart av transitteringen.Hvis vi også håndterer din eksportklarering, vil disse tjenestene bli synkronisert, noe som sikrer en smidig utførsel i tråd med regelverket.

Melde ankomst av transittering på destinasjonen

Med vår erfaring og kunnskap kan vi sørge for korrekt og rettidig avslutning av ankomne transitteringer. Hvis vi også håndterer din importklarering, vil disse tjenestene bli synkronisert, noe som sikrer en smidig innførsel i henhold til regelverket.

Garanti under transittering

Med våre garantier sørger vi for nødvendig sikkerhet for toll og andre importavgifter under hele transitteringen – fra oppstart til ankomst.

Kontakt meg

Relaterte tjenester:

EXPORT

Rask og korrekt tollklarering gir smidig eksport

IMPORT

Effektiv tollklarering gir deg rask tilgang til varene dine

CUSTOMS CONTROL TOWER

Sentralisert løsning for oversikt av tollstrømmer og synlighet av tolldata.

Hvorfor KGH?

Handels- og tollekspertise kombinert med lang erfaring
Vår virksomhet har jobbet med handel over grensene i mer enn 50 år. Kombinert med vår inngående kunnskap om internasjonal handel og toll sørger vi for at din løsning gir konkrete resultater.

Et bredt tjenestetilbud
KGH har et bredt tjenestetilbud som dekker alle dine behov innenfor tolltjenester. I tillegg til de ulike tollklareringstjenestene leverer vi også et bredt utvalg av rådgivningstjenester og digitale løsninger som kan bidra til å videreutvikle tollhåndteringen i din virksomhet.

Omfattende kapasitet
KGH er til stede i hele Europa. Vi har mer enn 1200 medarbeidere med toll-kompetanse som står klare til å hjelpe deg.

Global rekkevidde med lokalkunnskap
Med tilstedeværelse over hele Europa og som en del av Maersk Customs Services tilbyr KGH ett enkelt kontaktpunkt samtidig som vi sørger for lokalkunnskap.

Follow