TRACES deklarasjon Importer dyre- og planteprodukter trygt til EU/EØS

KGH TRACES deklarasjonstjenester sørger for smidig vareflyt til og innad i EU og EØS-området. Vi kan fungere som ditt eneste kontaktpunkt og kan tilby deg en sømløs opplevelse og effektiv håndtering av hele importklareringsprosessen.

Få et tilbud

Fordeler for deg:

Smidig kryssing av grenser
Ved å håndtere både TRACES- og importdeklarasjonene dine, sikrer vi din vareflyt. Vår oversikt over hele tollprosessen fra begynnelse til slutt gjør at vi kan reagere raskt og håndtere prosessene korrekt og effektivt.

Forbedret etterlevelse og risikoreduksjon
KGHs erfarne medarbeidere hjelper deg med å unngå kostbare bøter og ikke planlagte forstyrrelser (f.eks. manuelle attestasjoner) i forsyningskjeden ved å sørge for at dokumentene dine blir korrekt registrert og er lett tilgjengelig ved behov.

Problemfri service med ett enkelt kontaktpunkt
Ved å la KGH også ta seg av dine deklarasjoner i TRACES får du en smidig opplevelse uten at du må investere i egen kompetanse og omfattende personalopplæring.

Hva er TRACES?

TRACES (TRAde Control and Expert System) er den europeiske kommisjonens online-database for helse- og plantesunnhetssertifikater som kreves for import av dyr, animalske produkter, næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse og planter inn i den europeiske union / EØS-området, samt samhandel innen EU og eksport fra EU av dyr og visse animalske produkter.

Hovedformålet med TRACES er å stille et felles verktøy til rådighet, som forenkler kommunikasjonen mellom søkere og veterinærmyndigheter vedrørende TRACES-innmeldinger for alle innførselspunkter til EU/EØS-området.

Plattformen legger til rette for utveksling av data, informasjon og dokumenter mellom alle involverte handelspartner og kontrollmyndigheter, noe som forenkler og fremskynder de administrative prosedyrene.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke tjenester får du?

Sertifiseringstjenesten KGH TRACES utføres parallelt med dine importdeklarasjoner og omfatter alt som trengs for at varene dine skal nå frem til destinasjonen i EU, problemfritt og uten forsinkelser.

Helse- og plantesunnhetssertifikater registreres i TRACES via KGHS egen konto

Så snart grensekontrollmyndighetene har kontrollert forsendelsen og CHED-dokumentene (Common Health Entry Documents) ved grensen, vil vi se valideringen i systemet og kan gå videre med importdeklarasjonen.

Håndtering av tollklarering ved import samt TRACES-innmeldinger

KGH er opptatt av å levere en komplett tjeneste og tar seg av all tollklarering, herunder alle tilleggstjenester, som for eksempel å registrere og overvåke dine CHED-dokumenter i TRACES.

Kommunikasjon med myndighetene

Vi håndterer all kommunikasjon med myndighetene og sørger for at korrekt informasjon er tilgjengelig på rett sted til rett tid, slik at vi kan forebygge eventuelle problemer før de oppstår.

Kontroll over hele tollprosessen

Med kontorer og kapasitet både i og utenfor EU er KGH best egnet til å håndtere alle behov knyttet til tollhåndtering på en effektiv måte samt kontrollere hele importprosessen for kundene sine.

Utforske digitale muligheter

KGH kan være ditt eneste kontaktpunkt og dermed sørge for full oversikt over tollklareringsprosessene, og vi kan automatisere dataflyten for å skape smidigere prosesser og redusere risikoen for feil.

Kontakt meg

Related services:

LOGISTIKKSTRATEGI

Sammen med Maersk kan KGH hjelpe deg med å optimalisere logistikkkjeden fra begynnelse til slutt.

SOURCING MODELL

La oss hjelpe deg med å revurdere din anskaffelsesstrategi, slik at du får konkurransemessige fortrinn og kan optimalisere kostnaden for solgte varer.

AUTOMATISERING

Bruk KGHs digitale kompetanse til å forbedre prosesseffektiviteten ytterligere.

NYE VAREKODER 2022 

KGH kan hjelpe deg med å tilpasse virksomheten til de nye varekodene som vil gjelde fra 2022, for å sikre smidig vareflyt og etterlevelse etter oppdateringen.

 

Vil du vite mer?

FAQ

Hva brukes TRACES til?

TRACES er den europeiske kommisjonens online-database for helse- og plantesunnhetssertifikater som kreves for import av dyr, animalske produkter, næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse og planter inn i den europeiske union, samt samhandel innen EU og eksport fra EU av dyr og visse animalske produkter. Som en del av veterinærsamarbeidet gjennom EØS avtalen er også Norge med i dette samarbeidet, les mer hos Mattilsynet.

Kilde: https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en 

Hvem har behov for å bruke TRACES?

I henhold til EUs lovverk skal forsendelser med dyr, animalske produkter, visse næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse samt størstedelen av planter ledsages av offisielle sertifikater som bekrefter at forsendelsene etterlever gjeldende krav.

Kilde: https://ec.europa.eu/food/animals/traces/how-does-traces-work_en, her kan du også finne mer info om hvordan TRACES fungerer.

Hvilke varer er omfattet av dette?

  • POAO (produkter av animalsk opprinnelse)
  • ABP (animalske biprodukter)
  • HRFNAO (høyrisiko næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse)
  • Planter og plantebaserte produkter
  • Sammensatte produkter
  • Avlsmateriale

Hva er konsekvensene om jeg ikke foretar en TRACES-innmelding?

Varene vil bli tilbakeholdt på grensen til EU, eventuelt må sjåføren returnere til stedet for innførsel til EU.

Hvordan vet jeg om produktene mine skal innmeldes i TRACES?

Ta kontakt med vårt dedikerte konsulentteam. De kan hjelpe deg med å undersøke varekodene og finne ut i hvilken grad TRACES kan ha påvirkning på virksomheten din.

Jeg er en britisk eksportør. Hvilke forpliktelser har jeg når det gjelder TRACES?

Som eksportør har du ingen forpliktelser når det gjelder TRACES. En TRACES-innmelding kan imidlertid ikke gjennomføres uten korrekt helse- eller plantesunnhetsertifikat, og det er du ansvarlig for.

Jeg er en importør basert i EU/EØS. Hvilke forpliktelser har jeg når det gjelder TRACES?

Du skal innhente nødvendige helse- eller plantesunnhetssertifikater for varene dine og registrere dette i TRACES før varene sendes, slik at grensekontrollmyndighetene kan validere CHED-dokumentene (felles innførselsdokumenter om helse).

Må selskapet være basert i EU / være en EU-virksomhet (ha et EORI-nr. i EU) for å kunne lage en TRACES-konto?

Dersom virksomheten er registrert i EU, trenger du et EORI-nr., men KGH kan håndtere dette på dine vegne, bare spør oss. Dersom virksomheten ikke er basert i EU, sjekk lokale lover og regler om hvordan du registrerer deg.

Dersom virksomheten din er norsk, kan du få tilgang til TRACES ved å bruke det norske organisasjonsnummeret, og du trenger dermed ikke et EORI-nr.

Hvorfor KGH?

Erfaring med import og eksport av helse- og plantesunnhetsprodukter
Vi er oppdatert på tollovgivningen og relaterte krav. I tillegg har vi erfaring med å utvikle løsninger for kunder med en rekke ulike behov.

Kontorer både i og utenfor EU
Vi har oversikt over hele tollprosessen og kan fungere som et mellomledd mellom eksportør, importør og grensekontrollmyndigheter for å hindre at det oppstår problemer med f.eks. dokumenter som ikke stemmer overens.

Registrert i TRACES
KGH har allerede tilgang til TRACES, og vi er klare til å håndtere dine TRACES-innmeldinger innenfor den aktuelle tidsfristen.

Automatiserte prosesser
KGHs satsing på et høyt digitaliseringsnivå har gitt oss mye erfaring med å automatisere tollprosesser. Det gjør at vi kan hjelpe deg med å optimalisere dataflyten og redusere manuell håndtering.

Profesjonell kapasitet
KGH har 1200 velutdannede og erfarne tolladministratorer som står klare til å hjelpe deg.

Få et tilbud

Follow