IMPORT Effektiv tollklarering gir deg rask tilgang til varene dine

Import av varer er underlagt en rekke kompliserte tollbestemmelser. En tollekspert kan hjelpe deg med å sikre effektiv tollklarering, noe som gir en rask og forutsigbar forsyningskjede.

Kontakt meg

Resultatene du kan forvente:

Rask tilgang til dine importerte varer
Vi optimerer tollklareringsprosessen slik at dine varer ankommer destinasjonen raskt og sikkert.

Korrekt og samsvarende importdeklarasjoner
Vi sørger for kvalitetssikrede importprosesser med kontrolltjenester der det kreves, for å forbedre din risikohåndtering og sørge for etterlevelse av gjeldene tollbestemmelser.

Korrekt klassifisering danner utgangspunktet for å optimalisere tollavgiftene dine
Bruk av korrekte varekoder er avgjørende for all handel over grensene. Vi kan bistå med klassifisering for å unngå feil beregning i avgiftene, forsinkelser og i verste fall bøter.

Skreddersydde løsninger med kapasiteten som trengs for å oppfylle dine behov
Våre 1200 erfarne medarbeidere i hele Europa gir deg tilgang til både den kapasitet og kunnskap som kreves for å skape effektive løsninger som oppfyller dine behov – nå og i fremtiden.

 

 

Som eneste kontaktpunkt sørger KGH for god kontroll over tollrelaterte prosesser gjennom bruk av standardiserte prosedyrer. Ønsket risikominimering kan dermed garanteres.

Roland Truntschnig

Customs Manager,

RHI Magnesita

KGH kan bistå deg med dine importdeklarasjoner og bidra til en rask og forutsigbar forsyningskjede. Som en del av Maersk Customs Services hjelper vi deg med å håndtere toll globalt. Når du samarbeider med oss, kan du benytte deg av den kapasiteten du trenger, alt etter hvordan behovene i virksomheten endrer seg.

Tjenester du mottar:

Smidig håndtering av dine tolldeklarasjonsdokumenter

Med fleksible servicetider (24/7 noen steder) og valgfrihet til å foreta eksportdeklarasjoner enten i KGHs egen tollprogramvare eller i ditt eget system, sørger vi for smidig håndtering av dokumentene dine. På slutten av hver transaksjon sørger vi for at du får enkel tilgang til alle tollrelaterte dokumenter. Etter tollklareringen vil du motta en melding om endelig skatteoppgjør, og varene står nå til din disposisjon.

Profesjonell og fullstendig importservice

Vi bistår med akkurat det du trenger når det gjelder alt fra klassifisering av importerte varer eller undersøkelse av tollkonsesjoner til gjennomgang av eventuelle forenklinger og beregning av tollverdi.

Automatisering og digitalisering av tollprosesser

Vi hjelper deg med å definere og implementere løsninger som automatiserer dataflyten mellom dine systemer og KGH. Automatiserte prosesser og våre digitale løsninger gir økt effektivitet, reduserer den manuelle arbeidsbyrden og forbedrer datakvaliteten.

Spesielle tollprosedyrer

Vi håndterer alle vanlige tollprosedyrer, fra enkle importdeklarasjoner til spesielle tollprosedyrer, som for eksempel re-import av returvarer, varer du importerer midlertidig for eksempelvis bearbeiding eller reparasjon og senere retur osv.

Kontakt med myndigheter for å unngå forsinkelser

Vi svarer på spørsmål og holder kontakten med tollmyndighetene i aktuelle land for å unngå unødige forsinkelser ved grensene eller i forbindelse med klarering av dine varer.

Kontakt meg

Relaterte tjenester:

EXPORT

Rask og korrekt tollklarering gir smidig eksport.

TRANSIT

Reduser ledetider og flytt internasjonale varer friere ved hjelp av transitteringsprosedyren.

CUSTOMS CONTROL TOWER

Sentralisert løsning for oversikt av tollstrømmer og synlighet av tolldata.

Hvorfor KGH?

Handels- og tollekspertise kombinert med lang erfaring
Vår virksomhet har jobbet med handel over grensene i mer enn 50 år. Kombinert med vår inngående kunnskap om internasjonal handel og toll sørger vi for at din løsning gir konkrete resultater.

Et bredt tjenestetilbud
KGH har et bredt tjenestetilbud som dekker alle dine behov innenfor tolltjenester. I tillegg til de ulike tollklareringstjenestene leverer vi også et bredt utvalg av rådgivningstjenester og digitale løsninger som kan bidra til å videreutvikle tollhåndteringen i din virksomhet.

Omfattende kapasitet
KGH er til stede i hele Europa. Vi har mer enn 1200 medarbeidere med toll-kompetanse som står klare til å hjelpe deg.

Global rekkevidde med lokalkunnskap
Med tilstedeværelse over hele Europa og som en del av Maersk Customs Services tilbyr KGH ett enkelt kontaktpunkt samtidig som vi sørger for lokalkunnskap.

Follow