EXPORT Rask og rettidig tollklarering gir smidig eksport

Hastighet, pålitelighet og ikke minst etterlevelse med tollreglene er avgjørende for å holde kundene fornøyde og sørge for smidige prosesser. La KGH hjelpe deg med å sørge for effektiv og sikker vareflyt!

Kontakt meg

Resultatene du kan forvente

Sikre tollprosesser som gir effektiv tollklarering
Ekspertene våre sørger for en effektiv tollklarering, ved å forenkle din tollhåndtering så mye som mulig og å sikre smidig håndtering av tolldokumenter.

Etterlevelse av tollregler
Vi legger til rette for kvalitetssikret eksport og sørger for at eksportklareringen overholder gjeldende tollregler og forskrifter (eksportkontroll, tredjepartsscreening osv.).

Korrekt klassifisering av varer
Vi kan bistå med hjelp med bruk av korrekte varekoder som er avgjørende for all handel over grensene.  Varekodene danner som grunnlag for blant annet toll, avgifter, regelverk og statistikk.

Skreddersydde løsninger med kapasiteten som trengs for å oppfylle dine behov
Våre 1200 erfarne medarbeidere i hele Europa gir deg tilgang til både den kapasitet og kunnskap som kreves for å skape effektive løsninger som oppfyller dine behov – nå og i fremtiden.

Jeg vil at alle våre leverandører skal levere på høyeste nivå. I mine øyne er KGH en aktør av ypperste klasse – Erik Pesch, Hilverda De Boer

Erik Pesch

CFO,

Hilverda De Boer

Tjenester du mottar:

KGH etablerer de beste prosessene for å håndtere dine deklarasjoner effektivt og i henhold til regelverket, samtidig som vi løser ethvert problem som måtte oppstå slik at varene dine raskt kan videresendes.

Som en del av Maersk Customs Services står vi klare til å hjelpe deg med å håndtere toll globalt.

Smidig håndtering av dine tolldeklarasjoner

Med fleksible servicetider (24/7 noen steder) og muligheten til å foreta eksportdeklarasjoner enten i KGHs egen tollprogramvare eller i ditt eget system, sørger vi for smidig håndtering av dokumentene dine. Vi sørger for at alle tollrelaterte data blir validert i forbindelse med tolldeklarasjoner overfor myndighetene , Vi sørger for validering av tollrelaterte data i forbindelse med tolldeklareringen til tollmyndigheten og at alle dokumenter er lett tilgjengelige for deg på slutten av transaksjonen.

Et dedikert team står til din disposisjon

For å sikre effektiv håndtering vil et dedikert team som er godt kjent med din virksomhet og har god tollkunnskap, stå til din disposisjon. Dette forenkler kommunikasjonen, noe som bidrar ytterligere til smidig tollklarering.

Profesjonell og fullstendig eksportservice

Vi hjelper deg med akkurat det du trenger, alt fra klassifisering av varer til eksport- og tredjepartskontroll, i tillegg til klargjøring av varesertifikater og håndtering av opprinnelses-bevis.

Automatisering og digitalisering av tollprosesser

Vi hjelper deg med å definere og implementere løsninger som automatiserer dataflyten mellom dine systemer og KGH. Automatiserte prosesser og våre digitale løsninger gir økt effektivitet, reduserer den manuelle arbeidsbyrden og forbedrer datakvaliteten.

Spesielle tollprosedyrer

Vi håndterer alle vanlige tollprosedyrer, fra enkle eksportdeklarasjoner til spesielle tollprosedyrer, som for eksempel re-eksport av returvarer, midlertidig eksport og senere retur av varer du må sende til bearbeiding eller reparasjon i utlandet, osv

Kontakt med myndigheter for å unngå forsinkelser

Vi svarer på spørsmål og holder kontakten med tollmyndighetene i aktuelle land for å unngå unødige forsinkelser ved grensene eller i forbindelse med klarering av dine varer.

Kontakt meg

Relaterte tjenester:

TRANSIT

Reduser ledetider og flytt internasjonale varer friere ved hjelp av transitteringsprosedyrer

IMPORT

Effektiv tollklarering gir deg rask tilgang til varene dine

CUSTOMS CONTROL TOWER

Sentralisert løsning for oversikt av tollstrømmer og synlighet av tolldata.

Hvorfor KGH?

Handels- og tollekspertise kombinert med lang erfaring
Vår virksomhet har jobbet med handel over grensene i mer enn 50 år. Kombinert med vår inngående kunnskap om internasjonal handel og toll sørger vi for at din løsning gir konkrete resultater.

Et bredt tjenestetilbud
KGH har et bredt tjenestetilbud som dekker alle dine behov innenfor tolltjenester. I tillegg til de ulike tollklareringstjenestene leverer vi også et bredt utvalg av rådgivningstjenester og digitale løsninger som kan bidra til å videreutvikle tollhåndteringen i din virksomhet.

Omfattende kapasitet
KGH er til stede i hele Europa. Vi har mer enn 1200 medarbeidere med toll-kompetanse som står klare til å hjelpe deg.

Global rekkevidde med lokalkunnskap
 Med tilstedeværelse over hele Europa og som en del av Maersk Customs Services tilbyr KGH ett enkelt kontaktpunkt samtidig som vi sørger for lokalkunnskap.

Follow