Tolldeklarasjoner
Fjern barrierene knyttet til handel og forsyningskjeder

KGH har utstrakt erfaring innen tollklareringstjenester og tilbyr  alle typer deklarasjoner og forenklinger for å utarbeide løsninger som passer for deg. Vår sterke tilstedeværelse på det europeiske markedet og vårt gode nettverk verden over gjør at vi kan gi deg en totalløsning for tolltjenester, som sørger for å optimalisere handelsfordelene og redusere risikoen forbundet med toll.

Resultatene du kan forvente:

Bedre forutsigbarhet i forsyningskjedene. Uansett hvor godt en forsyningskjede er planlagt, vil det oppstå uforutsette problemer. KGH løser disse ved å sørge for support ved de viktigste grenseovergangene og havnene i Europa – ene og alene for å løse dine problemer og sikre en forutsigbar og uavbrutt forsyningskjede.

 • Bedre kontroll og risikoreduksjon. Minimering av dårlig datakvalitet gjennom vår integrerte risiko- og kvalitetskontroll av handelsdata til bruk i deklarasjoner og ved Intrastat-rapportering.
 • Mer effektiv drift og økt fleksibilitet. Vi samarbeider med deg for å sikre at vi bruker adekvate bærekraftige og justerbare prosesser, samt riktig teknologi og integrasjon, slik at vi kan oppnå best mulig effektivitet og fleksibilitet.
 • Bedre likviditet. Vi benytter oss av finansielle tjenester integrert med våre deklarasjoner for å dra nytte av løsninger som krever minimal likviditet.

Tjenestebeskrivelser:

Import- og Eksportjenester

Forenklede tolltjenester ved inngående og utgående gods
KGH kan hjelpe deg med å identifisere korrekt dokumentasjon, prosesser, prosedyrer og forenklinger for din forsyningskjede uavhengig av om du kjøper, selger, leier eller bearbeider varer internasjonalt. Få bedre dataflyt gjennom konsolidering, strukturering og kvalitetskontroll av handelsdata, samtidig som vi sammen klassifiserer varene dine på riktig måte. Vi sørger til enhver tid for å være oppdaterte på alle frihandelsavtaler, lisenser, kvoter og eventuelle restriksjoner som kan ha innvirkning på dine tollsaker, slik at du kan nyte godt av fordelene ved å benytte korrekte tollverdier, eventuelle særavgifter og MVA.

Dine handelsdata er viktige for oss, og behandling og lagring av dine handelsdokumenter er derfor en del av tjenesten vi leverer. For å sørge for forutsigbarhet i din forsyningskjede, leverer vi budtjenester til de viktigste havnene og grenseovergangene samt support på stedet.

Vi kan tilby:

 • Forenklet håndtering av eksportsaker
 • Kvalitetsgodkjent eksport
 • Riktig klassifisering av varer
 • Beregning av toll og merverdiavgift
 • Smidig håndtering av tolldeklarasjoner
 • Kontakt med tollmyndighetene i aktuelle land
KGH er raske og effektive med konkurransedyktige priser.

Sondre Ressem

COO,

Hitachi Power Tools Norway AS

Transit

Forflytt dine varer mer fritt over grensene med enklere håndtering

Når en forsyningskjede dekker flere land eller tollunioner, kan vi bistå med en transittdeklarasjon slik at du slipper å betale unødvendige tollavgifter and MVA. Vi har svært lang erfaring med å arbeide som tollombud og har derfor tilført oss all nødvendig kompetanse som kreves for å være ditt eneste kontaktpunkt for forenklede løsninger. Vi har nødvendige autorisasjoner og tillatelser som bidrar til smidige vareflyt og minimerer risikoen for bøter og straffegebyr.

Vi kan tilby:

 • Garantier for toll, MVA og eventuelle særavgifter
 • Transitt av både EU-varer og ikke-EU-varer
 • Dokumentasjon mellom tollkontorer (utsendelse og destinasjon)

Intrastat

Med en leverandør som gir deg ett kontaktpunkt, som tilbyr harmoniserte og standardiserte prosesser for håndtering av alle rapportene dine, blir det enklere for deg å rapportere statistikk knyttet til internasjonal handel. KGH hjelper deg med å innhente, konsolidere og rapportere alle nødvendige data til Intrastat for varer som transporteres mellom medlemsland i EU.

Vi kan tilby:

 • Effektive prosesser for å rapportere både Intrastat-utførsel og Intrastat-innførsel
 • Konsolidering og innhenting av dataene dine i forbindelse med Intrastat-rapportering
 • Elektronisk utveksling av informasjon med relevante myndigheter

Tilleggstjenester

Finansielle tjenester

For å ytterligere forbedre din kontantstrøm, redusere tiden du bruker på å administrere betalinger samt gi deg større økonomisk handlerom og fleksibilitet, kan vi gjennom forskuddsbetalinger eller garantier for moms, skatter og avgifter.

EDI-integrering

For å oppnå optimal effektivitet og sikre datanøyaktighet fra dine tolloperasjoner, vil vi samarbeide med dine IT-medarbeidere for å gjennomføre EDI-integrering. Vi har egne spesialister for håndtering av EDI-flyt for å sikre rask behandling av dine tolldeklarasjoner.

Hva er spesielt med oss?

 • Tjenestene våre dekker alle områder innen handel og toll, slik at du får én leverandør og en kilde til handel- og tollhåndtering.
 • Tjenestene våre håndteres tverrfaglig, noe som innebærer at du får tilgang på kompetente rådgivere som evner å se dine tollprosesser som en helhet.
 • Vi fokuserer på din virksomhet og dine behov. KGHs avdelinger har spisskompetanse i henhold til ulike forretningssegmenter for å sikre at vi fokuserer på dine behov.

Follow