MVA-representasjon og -rapportering
Din MVA-representant for nøyaktig og lokal MVA-håndtering

Som din MVA-representant fungerer KGH som din stedfortreder i kontakt med relevante myndigheter. Vi samler sammen og kontrollerer dine transaksjoner for å sikre korrekt MVA-rapportering i samsvar med gjeldende lover.

Vi kan tilby:Europeisk salgsliste

  • Europeisk salgsliste
  • Regelmessige rapporter
  • Intrastat
  • Innlevering av MVA-meldinger
  • Håndtering av ulike spørsmål til/fra myndighetene

Follow