Lønnsutbetalinger
Få en strømlinjeformet driftsstruktur samtidig som du sikrer etterlevelse av lovverk

KGH kan også håndtere dine lønnsutbetalinger og dermed bistå ytterligere i driften. På den måten trenger du ikke lenger holde styr på lover og regler, tariffavtaler osv. Du trenger heller ikke tenke på vikarer til lønningskontoret for å dekke for feriedager og sykedager. I tillegg kan KGH håndtere rapportering til relevante myndigheter og bistå i spørsmål knyttet til arbeidsrett.

 

Vi kan tilby:

  • Behandling, utbetaling og rapportering av lønn for alle typer sektorer
  • Klargjøring av reiseregninger, nasjonale og internasjonale
  • Ferieavvikling
  • Beregning av utbetalinger, årlige redegjørelser og rapportering
  • Tidsrapportering

Follow