Bokføring og månedlig regnskap
Vi håndterer dine regnskapsbehov effektivt og sørger for etterlevelse av lovverk

Når du etablerer virksomheten i nye markeder, er det viktig at regnskapsføringen håndteres riktig helt fra starten. KGH har både ressursene og kompetansen som trengs for å sørge for effektiv etablering av virksomhet og daglig drift som etterlever gjeldende lover og regler. Vi kan levere en totalløsning som inkluderer myndighetskontakt, innlevering av skattemeldinger samt regelmessige sammendrag – slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

 

Vi kan tilby:

  • Kontinuerlig bokføring for selskapet ditt
  • Regelmessig avstemming av regnskap
  • Rapporter og nøkkeltallsanalyser knyttet til ditt balanse- og resultatregnskap etter behov
  • Håndtering av kontakt med lokale myndigheter, inkludert etter fullmakt

Follow