Årsregnskap og -rapporter
La oss hjelpe deg gjennom hele prosessen, helt til alt er rapportert og avsluttet

Alle som arbeider med regnskap vet at når regnskapsåret nærmer seg slutten, blir det en masse jobb å gjøre. Vi bistår deg gjennom hele prosessen. Dokumenter knyttet til nødvendige rapporter blir analysert og arkivert. Dersom selskapet har en revisor, sørger vi for komplett dokumentasjon som grunnlag for revisjonen. Videre hjelper vi deg med å analysere resultatene og gir råd om saker som kan gagne selskapet. Som autorisert regnskapskonsulent kan vi også utarbeide og levere inn ditt årsregnskap, inkludert noter og nødvendige nøkkeltall.

Vi kan tilby:

  • Årsregnskap for aksjeselskap, datterselskap, kommandittselskap, partnerskap og enkeltmannsforetak
  • Innlevering av årsrapporter
  • Utarbeidelse av årsrapporter
  • Utarbeidelse av skattemeldinger
  • Gjennomgang av regnskap og relevante nøkkeltall
  • Analyser av resultatene og rådgivning i forbindelse med iverksetting av passende tiltak

Follow