Regnskaps- og MVA-tjenester
Sørger for effektiv forretningsdrift i henhold til lov når selskapet skal inn på nye markeder

Når du ønsker å utvide til nye markeder kan KGHs regnskaps- og MVA-tjenester sørge for rask og effektiv etablering av det nye selskapet samtidig som lovverket etterleves. Vi hjelper deg med å evaluere ulike muligheter for optimal MVA-struktur med tanke på etterlevelse av lovverk i tillegg til å bistå i håndteringen av nødvendige registreringer. Så snart selskapet er oppe og går, kan KGH ta seg av en rekke av dine driftsbehov innenfor regnskap, lønn og MVA. I takt med at virksomheten vokser, kan vi levere rådgivning og support for å bistå selskapets beslutningstakingsprosess.

Resultatene du kan forvente:

  • Rask og effektiv etablering av selskap. Vi analyserer hva som må gjøres og hjelper deg med å iverksette nødvendige tiltak
  • Redusert driftsrisiko i nye markeder gjennom god forståelse av både din virksomhet og lokal lovgivning
  • Kostnadseffektiv drift. Våre driftstjenester utføres raskt og effektivt, og alltid i tråd med de nyeste regelverkene. Etter hvert som virksomheten din utvikler seg, kan vi tilpasse tjenestene vi tilbyr i overensstemmelse med nye behov

Tjenestene du mottar:

Uavhengig av om du ønsker å kontrollere selskapets eksisterende oppsett eller om du skal inn på nye områder kan KGHs regnskaps- og MVA-tjenester bistå.

Etablering av virksomhet og momsregistrering

Hjelp til rask inntreden på nye markeder

Bokføring og månedlig regnskap

Vi håndterer dine regnskapsbehov effektivt og sørger for etterlevelse av lovverk

Mowi Markets Norway AS bruker KGH som sin hovedleverandør av løsninger innen tollbehandling innenfor EU. Vi bruker også KGH som en rådgivningstjeneste for oppdrag knyttet til transitt. Tilgjengelighet, pris, kvalitet og service er hovedårsakene til hvorfor vi valgte KGH som vår langsiktige partner. KGH tilbyr løsninger innen tolbehandling for alle de viktigste grensene til EU som Mowi Markets Norway AS krysser. KGH tar seg av alle viktige tollspørsmål og opptrer svært profesjonelt i sin dialog med tollmyndighetene.

Ivar Raugstad

Logistics Director,

Mowi Markets Norway AS

Årsregnskap og -rapporter

La oss hjelpe deg gjennom hele prosessen, helt til alt er rapportert og avsluttet

MVA-representasjon og -rapportering

Din MVA-representant for nøyaktig og lokal MVA-håndtering

Lønnsutbetalinger

Få en strømlinjeformet driftsstruktur samtidig som du sikrer etterlevelse av lovverk

Hvorfor KGH?

  • Skatte- og tolllovgivning er gjensidig avhengig av hverandre KGH har kompetansen og tjenestene som trengs for å håndtere dine behov på en helhetlig måte
  • Kun behov for ett kontaktpunkt
  • Spesialist på behov og utfordringer innen internasjonal handel

Follow