Regnskaps- og MVA konsulenttjenester
Vi hjelper deg med å optimalisere din bedriftsstruktur og MVA-håndtering både for eksisterende virksomheter og ved inntreden på nye markeder.

KGH Regnskaps og MVA konsulenttjenester kan på flere ulike måter hjelpe deg med å oppnå økt effektivitet og forbedret etterlevelse i virksomheten din, inkludert evaluering av selskapsform, MVA-håndtering og nasjonale lønnsutbetalinger. Vi hjelper deg med å evaluere ulike muligheter for optimal MVA-struktur med tanke på etterlevelse av lovverk, i tillegg til å bistå i håndteringen av nødvendige registreringer, når du ønsker å utvide til nye markeder. Slik at alt er korrekt helt fra starten.

 

Resultatene du kan forvente:

  • Økt kostnadseffektivitet i din nåværende virksomhet
  • Rask og effektiv etablering av virksomhet – vi analyserer hva som må gjøres og hjelper deg med å iverksette nødvendige tiltak
  • Redusert driftsrisiko på eksisterende og nye markeder takket være god forståelse av både din virksomhet og lokal lovgivning

 

Hva vi hjelper deg med

Etablering av virksomhet og merverdiavgifts registrering – Hjelp til rask inntreden på nye markeder

KGH kan bistå din virksomhet på flere måter når det gjelder å redusere behandlingstid, samtidig som vi sørger for etterlevelse med lovverk når selskapet skal inn i et nytt land. Vi hjelper deg med å evaluere ulike muligheter, anbefaler optimal MVA-struktur med tanke på etterlevelse av lovverk, og kan også ta på oss å håndtere det praktiske arbeidet knyttet til slike muligheter. Dette inkluderer registrering av selskaper og filialer, MVA og lønnsutbetalinger

Beregning av MVA

Internasjonal merverdiavgift kan være komplisert å beregne. Og for å sikre god etterlevelse, redusere driftsrisikoer er det svært viktig at kostnader er tilpasset merverdi rapportering og vareflyten. Ved hjelp av vår beregning av MVA evaluerer vi din nåværende situasjon og identifiserer både risikoer og muligheter, slik at vi kan hjelpe deg med å prioritere nødvendige oppfølgingstiltak.

MVA-opplæring og workshops

MVA håndteres på tvers av funksjonsområder og er direkte koblet mot varekjeden og tollhåndteringen i din virksomhet. Våre MVA-workshops og opplæring er basert på virkelige tilfeller og dekker flere funksjoner i virksomheten. Alt for å sørge for at du kan anvende gjeldende lovverk på din virksomhet og kan identifisere effekten som MVA har på alle funksjonsområder. Opplæringen gjennomføres på stedet eller som webinar, avhengig av hva som passer deg best.

Hvorfor KGH?

  • Skatte- og tollovgivning er gjensidig avhengig av hverandre. KGH har kompetansen og tjenestene som trengs for å håndtere dine behov på en helhetlig måte
  • Spesialist på behov og utfordringer innen internasjonal handel
  • En praktisk og handlingsbasert tilnærming med fokus på resultater. Vi er pragmatiske, engasjerte og arbeider hardt for å oppnå de målene vi setter oss.
  • Vi kan skilte med mer enn 30 års erfaring og har dermed en svært god forståelse av hva som fungerer og hva som ikke fungerer

Follow