My Customs Desk
Forutsigbare tolltjenester som hjelper deg med å optimalisere dine tollprosesser

MyCustomerDesk er det eneste kontaktpunktet (verktøyet) du behøver for smidig tollhåndtering. Enten du har et konkret spørsmål eller ønsker å diskutere et bredere tema, kan rådgiverne ved MyCustomsDesk gi tips og veiledning om hvilke løsninger som passer for deg.

Resultatene du kan forvente:

  • Forbedret tollhåndtering. MyCustomerDesk viser hvilke muligheter du har som ikke er tatt i bruk, samtidig som det forenkler og tilrettelegger for etterlevelse av lovverket.
  • Tollavgifts optimalisering gjennom bedre utnyttelse av frihandelsavtaler, opprinnelsesland og klassifisering samt tilpassede toll-løsninger og prosedyrer.
  • Driftsbesparelser takket være reduserte kostnader til tollbehandling, forbedrede prosesser og økt kvalitet.

Tjenesten du mottar

MyCustomsDesk er designet for å gi smidig tollhåndtering ved å sørge for forenklede tolloperasjoner og øke din tollkompetanse.

Tjenesten gir deg tilgang på tolleksperter som sørger for rådgivning og hjelper deg med å gjøre undersøkelser og finne gode løsninger. Rådgiverne blir kjent med din virksomhet og dine behov gjennom kontinuerlig samarbeid, og det gjør at de er i stand til å gi deg skreddersydd rådgivning. Økt forståelser og bedre beslutningsstøtte hjelper deg med å identifisere mulige tiltak og ta begrunnede beslutninger som kan videreutvikle arbeidet med tollhåndtering i din virksomhet.

MyCustomerDesk bidrar til bedriften gjennom økt effektivitet når det gjelder handel og tollhåndtering, inkludert mindre behov for overvåking knyttet til etterlevelse av lovverket.

Nøkkelfunksjoner omfatter:

  • Ett kontaktpunkt for alle tollrelaterte spørsmål
  • Dedikerte eksperter som kun arbeider med forutsigbar tollhåndtering
  • Komplekse tollregler og tollspørsmål gjøres om til konkrete råd og tiltak basert på din virksomhet

Hvorfor KGH?

  • Kundene våre kommer fra en rekke ulike bransjer som er involvert i internasjonal handel, det gir KGH en unik mulighet til å finne forbindelser, løsninger og trender knyttet til tollhåndtering.
  • Vi hos KGH har lang erfaring med komplekse tolloperasjoner og vet hvordan vi skal håndterer disse i et internasjonalt forretningsmiljø
  • Ekspertene våre er vant til å håndtere alle typer tollsaker, både utenfor og innenfor EUKGH tar aktivt del i ulike fora der fremtidig lovverk blir diskutert
  • KGH er en uavhengig aktør innenfor toll og har et internasjonalt nettverk av spesialister

Follow