Customs Control Tower
Sentralisert løsning for oversikt av tollstrømmer og synlighet av tolldata.

Customs Control Tower (CCT) gir deg en komplett oversikt over tollpartnerskap, tollforløp, tolldokumenter og tolldata på ett og samme sted – og gir deg tilgang til alt KGH kan tilby virksomheten din.

Resultatene du kan forvente deg

 • Bedre kontroll over hele tollprosessen, slik at du kan forbedre den finansielle og driftsmessige innvirkningen på virksomheten
 • Lavere driftskostnader ved hjelp av smartere arbeidsprosesser og dypere forståelse for de totale tollkostnadene dine
 • Mer effektive arbeidsprosesser, enklere kommunikasjon og enklere tilgang til informasjonen du trenger
 • Optimering av tollavgifter: CCT hjelper deg å utvikle dine innkjøpsstrategier, samt bruken av ulike tolløsninger
 • Korrekt overholdelse av lover og forskrifter: CCT er alltid på høyde med kommende lovendringer og følgene av disse – samtidig som du får hjelp til å avdekke og korrigere uregelmessigheter

Tjenesten du mottar

Customs Control Tower blir ditt sentrale kontaktpunkt, og tiden du i dag bruker på å håndtere alle interne og eksterne kontakter kan du bruke på din kjernevirksomhet. CCT gjør kompleks kommunikasjon og komplekse forløp til strømlinjeformede prosesser og gir deg viktig beslutningsstøtte som bidrar til å utvikle tollhåndteringen din.

Løsningen gir synlighet, transparens, enkel tilgang og nye muligheter til å analysere viktige data og kostnader. Customs Control Tower støtter, koordinerer og organiserer all tollbehandling, fakturahåndtering, rapportering og analyser på ett sted. I tillegg gir CTDS-programvaren Customs Process Governance, som er en integrert del av løsningen, mulighet for omfattende analyse og rapportering. Viktige funksjoner omfatter:

 • Ett kontaktpunkt for håndtering av tolldeklarasjoner
 • Tolldata samlet på ett sted
 • Full oversikt over dataflyt og håndtering og dermed optimal handels- og tollhåndtering
 • Kvalitetssikring
 • Alltid oppdatert og i tråd med kommende rettslige krav

Hvorfor KGH?

 • KGH har lang erfaring med og dyp kunnskap om utvikling og implementering av effektive, sentraliserte tollbehandlingsløsninger
 • Bred erfaring fra samarbeid med globale selskaper
 • Omfattende tjenesteportefølje som dekker alle tollaspekter
 • Som en del av Maersk Customs Services hjelper vi deg med å håndtere toll globalt
 • Kritisk evne til å håndtere og forenkle komplekse prosesser

Follow