Central Customs Desk
Bedre visibilitet og smidigere vareflyt med vårt kontrolltårn i tollaktiviteter

Central Customs Desk (CCD) gir deg en komplett oversikt over tollpartnerskap, tollforløp, tolldokumenter og tolldata på ett og samme sted – og gir deg tilgang til alt KGH kan tilby virksomheten din.

Resultatene du kan forvente deg

 • Bedre kontroll over hele tollprosessen, slik at du kan forbedre den finansielle og driftsmessige innvirkningen på virksomheten
 • Lavere driftskostnader ved hjelp av smartere arbeidsprosesser og dypere forståelse for de totale tollkostnadene dine
 • Mer effektive arbeidsprosesser, enklere kommunikasjon og enklere tilgang til informasjonen du trenger
 • Optimering av tollavgifter: CCD hjelper deg å utvikle dine innkjøpsstrategier, samt bruken av ulike tolløsninger
 • Korrekt overholdelse av lover og forskrifter: CCD er alltid på høyde med kommende lovendringer og følgene av disse – samtidig som du får hjelp til å avdekke og korrigere uregelmessigheter

Tjenesten du mottar

Central Customs Desk blir ditt sentrale kontaktpunkt, og tiden du i dag bruker på å håndtere alle interne og eksterne kontakter kan du bruke på din kjernevirksomhet. CCD gjør kompleks kommunikasjon og komplekse forløp til strømlinjeformede prosesser og gir deg viktig beslutningsstøtte som bidrar til å utvikle tollhåndteringen din.

Løsningen gir synlighet, transparens, enkel tilgang og nye muligheter til å analysere viktige data og kostnader. Central Customs Desk støtter, koordinerer og organiserer all tollbehandling, fakturahåndtering, rapportering og analyser på ett sted. I tillegg gir CTDS-programvaren Customs Process Governance, som er en integrert del av løsningen, mulighet for omfattende analyse og rapportering. Viktige funksjoner omfatter:

 • Ett kontaktpunkt for håndtering av tolldeklarasjoner
 • Tolldata samlet på ett sted
 • Full oversikt over dataflyt og håndtering og dermed optimal handels- og tollhåndtering
 • Kvalitetssikring
 • Alltid oppdatert og i tråd med kommende rettslige krav

Hvorfor KGH?

 • KGH har lang erfaring med og dyp kunnskap om utvikling og implementering av effektive, sentraliserte tollbehandlingsløsninger
 • Kritisk evne til å håndtere og forenkle komplekse prosesser
 • Bred erfaring fra samarbeid med globale selskaper
 • Global rekkevidde både ved egen tilstedeværelse og et omfattende nettverk av partnere
 • Omfattende tjenesteportefølje som dekker alle tollaspekter

Follow