Operations
Forbedret driftseffektivitet og risikostyring

Vi leverer driftsløsninger

Vi i KGH tar oss tid til å forstå din virksomhet og identifiserer de ulike elementene ved tollhåndtering slik at tollprosessene kan være med på å gi forbedret driftseffektivitet. Internasjonal handel og forsyningskjeder skal skape vekst, ikke begrenses av de daglige tollaktivitetene. Tjenestene våre er bærekraftige og kan tilpasses alle dine behov innen tollhåndtering, samtidig som de er med på å legge til rette for vekst i tråd med selskapets strategi. Vi hjelper deg hele veien for å sikre at disse verdiskapende prosessene blir en del av selskapets daglige drift, slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din.

Resultatene du kan forvente:

  • Forbedret kontroll og risikoreduksjon. Enkel tilgang til ekspertise innen tollspørsmål og tollhåndtering av høy kvalitet.
  • Reduserte driftskostnader. Én enkelt leverandør hjelper deg med å konsolidere all handelsrelatert informasjon og sørger for forenklet rapportering.
  • Oppnå optimal effektivitet fra dine tolloperasjoner. Dra nytte av våre tollprosesser der fokus på etterlevelse av lovverk og bruk av banebrytende programvare står i høysetet.

Se nærmere på tjenestene våre

Ved å klikke på lenkene under kan du se nærmere på tjenestene våre for å finne ut hvilke du har mest behov for.

Customs Control Tower

Ta kontroll over dine tollprosesser

Toll deklarasjoner

Fjern barrierene knyttet til handel og forsyningskjeder

Regnskaps- og MVA-tjenester

Regnskap spesialisert på internasjonal handel

Har vi et spørsmål eller et problem, har KGH svaret. Vi er svært fornøyde med KGHs løsning, opplæringen og måten de håndterer vår import og de ulike problemene som kan oppstå på.

Erling Ølstad

CEO,

Mester Grønn AS

Hva er spesielt med oss?

  • Tjenestene våre dekker alle områder innen handel og toll, slik at du får én leverandør og en kilde til handel og tollhåndtering
  • Tjenestene våre håndteres tverrfaglig, noe som innebærer at du får tilgang på kompetente rådgivere som evner å se dine tollprosesser som en helhet
  • Vi fokuserer på din virksomhet og dine behov. KGHs avdelinger har spisskompetanse i henhold til ulike forretningssegmenter for å sikre at vi fokuserer på dine behov

Follow