CTDS Customs Process Management
Alt du trenger til nettbasert tollhåndtering

Administrer dine tolltransaksjoner rett fra skyen, med et smidig og samsvarende tolløsning. Med CTDS Customs Process Management har du full kontroll over alle aspekter av deklarasjonsprosessen samt alle fordeler. Det er den eneste løsningen du trenger for fortolling.

Resultatene du kan forvente deg

  • Økt effektivitet basert på sikre rutiner og rask informasjonsutveksling
  • Bedre kvalitet på prosessene dine, med smartere deklarasjonshåndtering og brukerstøtte
  • Raskere og problemfritt samarbeid takket være en standardisert integrasjonslenke

Hva du får med Customs Process Management

Med CTDS Customs Process Management har du et kraftig verktøy for håndtering av tollforpliktelser. Løsningen er et utvalg av uavhengige moduler som er skreddersydde til spesifikke tollprosedyrer. Hver enkelt modul har brukervennlig grensesnitt, sikre rutiner og direkte kommunikasjon med tollmyndighetene.

Smarte deklarasjonssider og innbygde støttefunksjoner som valideringer og veivisere hjelper brukerne hele veien frem til en godkjent deklarasjon. Alle moduler har brukerstøtte som bidrar til raskere og mer effektive prosesser, uten at det påvirker kvaliteten på deklarasjonene dine.

Med CTDS portefølje kan du også utnytte system-til-system-integrering fullt ut, via et standardisert grensesnitt. Du kan integrere med en hvilken som helst part og på tvers av enhver plattform, slik at du enkelt kan kommunisere med din foretrukne speditør og få dokumenter klarert i tide. All meldingsutveksling med tollmyndighetene er beskyttet ved hjelp av raske og sikre kommunikasjonskanaler.

Gjeldende moduler

Customs Warehouse Management

Smidig og effektiv lagerhåndtering

Hold oversikt over all bevegelse av varer til og fra lageret med en sentralisert lagerjournal. Du kan kommunisere smidig med alle parter som er involvert i lagerflyten din, og benytte deg av de mange rapportene samt systemomfattende transparens for å kunne innhente og revidere dataene dine. Du kan også fullføre en transitt for ankommende forsendelser rett fra denne modulen.

Declaration Management

Samsvarende tollklarering

Utarbeid og fullfør tolldokumenter rett fra nettleseren ved hjelp av intuitive og brukervennlige deklarasjonsverktøy – uansett prosedyre eller kompleksitet. Brukerne gjennomfører deklarasjonsprosessen raskt og sikkert, veiledet av dynamiske systemstrukturer og brukerstøtte. Og kan dermed være sikre på at deklarasjonene godkjennes i tide. Alle moduler er tilgjengelige enkeltvis, slik at du kan sette sammen den løsningen som passer din virksomhet.

Case Management

Betjen flere kunder effektivt og enkelt

Speditører kan kjøpe en skreddersydd saksbehandlingsmodul som KGH har utviklet for å hjelpe oss å betjene våre egne kunder. Behandle hver deklarasjonsforespørsel som en sak. Håndtere hver sak effektivt og rettidig, slik at du har kontroll og kan betjene alle dine kunder samtidig.

Hvorfor KGH

  • Utviklet for eksperter av eksperter. CTDS er utviklet i nært samarbeid med våre egne saksbehandlere. Det er bygd til deres bruk – samt for tollspesialister utenfor KGH. Vårt deklarasjonspersonell arbeider i CTDS hver dag, og vi vet at de nest beste løsningene ikke er et alternativ for noen i tollverdenen.
  • Slå deg sammen med KGH når du trenger det. Se hvor enkelt det er å samarbeide med vårt deklarasjonspersonell gjennom CTDS – dataene dine forlater aldri systemet, det bare bytter hender. Bruk våre deklarasjonstjenester i travle perioder, ferier eller når behovet måtte være der – vi har den arbeidsstyrken du trenger, og de vet allerede hvordan man arbeider med CTDS.
  • Få den tollkunnskapen og støtten du trenger. Vi tilbyr mer enn en programvareløsning: Vi kan hjelpe deg med alt fra assistanse på stedet og beste praksis på grensen, til strategisk tollstøtte. Som kunde kan du dra nytte av KGHs brede tjenestetilbud og kombinere våre tjenester slik det passer virksomheten din.
  • Full støtte gjennom hele forsyningskjeden. Med vår omfattende tilstedeværelse over hele Europa og vår inngående tollkunnskap, kan vi bidra til å sikre smidige grensekryssinger og fungere som ditt eneste kontaktpunkt ved tollspørsmål. Vi har de lokale ekspertene som er nødvendige for å gi deg den støtten du trenger, uansett hvor du er.
  • Bli med i vårt store nettverk. CTDS er i ferd med å utvikles til en internasjonal tolløsning med støtte for flere land og prosedyrer. Slå deg sammen med oss når tiden er inne. Til da står vårt deklarasjonspersonell parat til å hjelpe deg i enhver sak over det meste av Europa – enten ved våre egne servicekontorer eller via partnerskap.

Follow