Forutsigbarhet og hurtighet er egenskaper du prioriterer høyt. Overlat derfor tolldeklarasjonene dine til oss og la oss sørge for smidig kryssing av grenser.

En rekke dokumenter skal fylles ut og regler og forskrifter skal følges. Det kan være vanskelig å vite om alt er i orden. Eller at du får mest mulig igjen for de grensekryssende transaksjonene dine.

Det er her vi kan hjelpe deg. KGH har bred erfaring innen håndtering av tollprosedyrer og eventuelle begrensninger for import, eksport, transitt, midlertidig import, inngående og utgående deklarasjoner samt tollagerhold. Vi kan også hjelpe deg med tilhørende dokumentasjon, som fakturaer, sertifikater, beviser, lisenser og kvoter. Og vi kan ta oss av transaksjoner manuelt, via e-post eller integrert med systemene dine.


Se nærmere på våre tolldeklareringstjenester eller kontakt oss for en samtale om akkurat dine behov.


Vi gjør tolldeklarering enklere

  • Eksport, import og transitt
  • Prosedyrer for tollagre
  • Klassifisering av varer, slik at du betaler de riktige tariffene
  • Håndtering av kvoter, lisenser og restriksjoner
  • Opprinnelsesbevis
  • Bruk av frihandelsavtaler
  • Intrastatrapportering
  • Overvåking av intern tollhåndtering
  • Avvikshåndtering av interne tolldeklarasjoner
  • Brukerstøtte i tollsaker

Follow