Vår oppfatning er at kunnskap og kompetanse er ferskvarer som må vedlikeholdes og ha næring. Vi ønsker stadig å utvide våre ressurser og fagområder, ikke bare for å sikre konkurransekraften, men også for å gi kundene våre mer verdi. Og derfor inngår KGH i et nett av forum som deler samme verdier og forretningsideer. Et nært samarbeid med disse er en mulighet til å utveksle og styrke vår kunnskap ytterligere.

Styrke kunnskapen om toll – et ansvar vi tar alvorlig

I tillegg til at vi er anerkjent som en autorisert økonomisk operatør av EU-kommisjonen (AEO-sertifisert), er vi også aktive innen følgende områder:

  • Medlem av CLECAT (European Liaison Committee of Common Market Forwarders)
  • Medlem av TCG (Trade Contact Group) i EU-kommisjonen
  • Medlem av den norske logistikk- og transportforeningen (NHO Logistikk og transport)
  • Medlem av Danske Speditører (dansk transport- og logistikkforening)
  • Medlem av den svenske internasjonale transportforeningen (IFA) og deres tollkomité
  • Medlem av LTS (svensk logistikk- og transportstyre)
  • Endringer i e-toll, effektivisering av tolladministrasjon på EU-nivå
  • Medlem av forskjellige fora og prosjekter, inkludert utviklingen av dagens ekspertløsninger for tollspørsmål