For mer enn 50 år siden tok en mann sin daglige tur ved grensen mellom Norge og Sverige. Det var den tiden på dagen han likte best, og han nøt de vakre omgivelsene … helt til han kom til grensen og ble forstyrret av det han så der. Men dette var også begynnelsen til noe stort. Karl G Hansson hadde oppdaget et problem og kom med en løsning.

Minske avstanden mellom lastebilsjåfører og tollbetjenter

Tidlig på 1960-tallet bodde Karl G Hansson svært nært grensen mellom Norge og Sverige. Hver dag kikket han på køene av lastebiler som samlet seg opp og forsinket grensekryssingen. Han forstod bare ikke hva årsaken var. På sine daglige turer snakket han med lastebilsjåførene og tollbetjentene i begge land. Og han så den enorme avstanden mellom dem. Han forstod at de manglet erfaring om riktig lovgivning og hvordan den skulle anvendes, i tillegg til at de verken hadde mulighet eller kapasitet til å forbedre situasjonen.

Som gründer så Hansson behovet for en mellommann, og bestemte seg for å etablere et selskap. Tanken var at selskapet skulle fjerne avstanden og fungere som et bindeledd mellom tollmyndighetene på den ene siden og importører og eksportører på den andre, for dermed å forenkle prosedyrene ved grensekryssinger. Og dermed var KGH født!

Et solid fundament, bygd for fremtiden

I dag, over femti år senere, er KGH den ledende tollspeditøren ved grensen mellom Norge og Sverige og en viktig aktør i mange europeiske land. Vi arbeider stadig med å utvide vår kunnskap og kompetanse, slik at vi alltid er rustet til å oppfylle behovene til kundene våre. Når det gjelder tollspørsmål, etterstreber vi alltid å være i fremste rekke.
Milepæler for KGH

• 1963
KGH etableres

• 1993
EU etableres

• 1996
Selskapet endrer navn til KGH Spedition

• 2006
KGH åpner et nytt kontor i Kiel i Tyskland

• 2007
Procuritas kjøper selskapet
Navnet endres til KGH Customs Services

• 2008
KGH kjøper Van Aert Douane i Belgia

• 2009
KGH blir AEO-sertifisert i Sverige

• 2010
KGH kjøper Hannl + Hofstetter i Østerrike
KGH åpner et nytt kontor i Hamburg i Tyskland

• 2011
KGH kjøper Kuper Douaneservice i Nederland og ESC Systems i Danmark

• 2012
KGH åpner et nytt kontor i Haparanda i Sverige

• 2013
KGH feirer 50-årsjubileum
KGH åpner et nytt kontor i Håby i Sverige og i Århus i Danmark
Bridgepoint kjøper selskapet

• 2014
KGH åpner nye kontorer i Stockholm og i Karlsruhe i Tyskland,
samt i Marseille (Frankrike), Turin (Italia) og Praha (Tsjekkia)

• 2015
KGH åpner nye kontorer i Karlshamn (Sverige), Le Havre (Frankrike) og Frankfurt (Tyskland)
KGH kjøper Atlas Spedition i Finland, Gee´s Customs Solutions i Nederland og Tromsø Spedisjonsservice AS i Norge

• 2016
KGH kjøper AOB Außenwirtschafts- und Organisationsberatung GmbH

• 2017
KGH kjøper SEK Zollagentur GmbH
KGH inngår strategisk samarbeid med Centre for Customs and Excise Studies (CCES)
KGH kjøper ArcticTARIFF

      • 2018
       KGH expanderer til Storbritannia / Irland med hovedkvarter i Manchester

     • 2019
      KGH kjøper Hermes & Richard AG i Sveits
KGH kjøper Navitro AS

I dag, over femti år senere, er KGH den ledende tollspeditøren ved grensen mellom Norge og Sverige og en viktig aktør i mange europeiske land.