Handel og tollhåntering
Kontakt oss i dag

Realiser selskapets handelsverdi. Snakk med oss.

De fleste bedrifter går glipp av betydelige verdier ved varehandel på tvers av landegrenser. For eksempel er det anslått at en tredjedel av frihandelsavtalene ikke benyttes, samtidig som europeiske bedrifter betaler mange milliarder euro i unødvendige avgifter. Eller hva med de bedriftene som ikke benytter seg av tillatelsen for autoriserte økonomiske operatører, slik at det tar 15–20 dager lenger å sende gods til og fra Sør-Amerika ? Og så har vi bedriftene som belaster sin likviditet ved å ikke bruke tollager, hvor man bare betaler avgifter kun på varene som kjøpes istedenfor hele beholdningen. Vi har også eksempler på de risikable sjansene som tas av bedriftsledelse som ikke er klar over at de ikke overholder tollreglene, noe som kan føre til enorme konsekvenser i form av bøter og til og med straffeforfølgelse.

Eliminer risikoen, og høst belønningen

Det er alltid lurt å være klar over hvordan du håndterer handel og toll. Fordi, når alt kommer til alt, kan du tjene mye penger, du kan unngå mange kostnader og eventuelle risikoer. Alt dette uten å måtte forandre på noe annet i virksomheten. Du trenger ikke å verken lansere nye produkter, finne nye kunder eller omorganiser salgsteam eller driftsgrupper. Du trenger heller ikke å redusere produksjonskostnadene, noe som kan føre til dårligere kvalitet.

Ta kontroll – spesielt i tider med forandring

Man må ta hensyn til de store endringene i verdenshandelen, som vi ser i dag. Politiske omveltninger, som Brexit, handelssanksjoner og potensielle handelskriger kommer til å endre dagens situasjon og kanskje også ditt resultat. Vi ser en tilnærming mot fullstendig digitalisering, noe som fører til at handel og toll kommer til å håndteres annerledes i fremtiden. Alt dette fører til at de bedriftene som har proaktiv styring av handel og tollhåndtering, istedenfor å reagere når det er for sent, kommer til å få et forsprang i forhold til konkurrenter, som for bedriften kan ha positiv virkning i fremtiden.

Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for fremtiden

Grunnen til at de fleste bedrifter ikke utforsker dette er at mye er vanskelig å oppdage og kan virke for komplisert. Det er her vi kommer inn i bildet. KGHs kjernevirksomhet er handel og tollstrategi, samt daglig virksomhet, det behøver ikke være din. Det første enkle steget er å snakke med oss. Vi kan raskt gi deg et inntrykk av den potensielle verdien slik at du får en oversikt over situasjonen, og gi deg informasjon om hvordan vi kan hjelpe til.

Ta kontakt for å avtale et møte og en enkel vurdering av din handel og tollhåndtering.

Vi tilrettelegger handelen for å skape mer verdi

KGH optimaliserer kundenes handel og tollhåndtering ved hjelp av innovativ strategi og overholdelse, drift og digitale tjenester.

Handelsresultater

Forutsigbare, raske og effektive tollprosesser gir kundene konkurransefortrinn. De kan redusere arbeidskapital, få leveringssikkerhet og tidsriktige forretningsprosesser.

Kontroll og risikoreduksjon

Når man driver internasjonal handel, må man håndtere risikoer på daglig basis, både knyttet til overholdelse og til direkte økonomisk påvirkning. Alt dette må håndteres og reduseres ved hjelp av en strukturert tilnærming.

Tolloptimalisering

Det finnes mange hundre frihandelsavtaler for forskjellige varer, og disse må brukes på en optimal måte. For varer uten frihandelsavtaler må tollavgifter beregnes og betales på riktig måte, i samsvar med gjeldende lovverk.

Driftseffektivitet

Tollspørsmål er ikke et prioritert tema i mange bedrifter. Det kan føre til dårligere kvalitet, høyere risikoer og kostnader. I dag er koordinering, sentralisering, harmonisering og til slutt automatisering av prosesser, løsningen for fremtiden.

Follow