I KGH arbeider vi for å oppnå enestående kvalitet – ikke bare når det gjelder kundetjenester og internasjonale prosesser, men også i måten vi opptrer overfor tredjepersoner. Med dette bidrar vi til den positive utviklingen av selskapet vårt – både i dag og i morgen.

Med kjerneprinsipper og etiske standarder

Våre Code of Conduct inngår som et ledd i den formelle styringen av KGH. Disse etiske retningslinjene definerer kjerneprinsippene og de etiske standardene som danner grunnlaget for vår selskapskultur og måten vi skaper verdi på i selskapet vårt.

Retningslinjer for verdiskaping for kunder, investorer og personale

De etiske retningslinjene har innvirkning på hvordan vi vurderer handlingene våre, og rettleder oss i hva vi skal og ikke skal gjøre. De utgjør selve grunnlaget for hvordan vi skal utføre forretninger i KGH, og hvordan vi skaper verdi for kundene, investorene, medarbeiderne og alle andre som benytter seg av tjenestene vi tilbyr. Det forutsettes at alle ansatte forstår hvordan disse etiske retningslinjene påvirker det daglige arbeidet, og at de overholder de gjeldende standardene.

Sosialt engasjement

KGH har signert FNs Global Compact og støtter fullt og helt opp under de Ten Principles som er nedfelt her, innen områdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon.