team som sjekker tollklareringsprosesser

I løpet av de siste 18 månedene har virksomheter opplevd en rekke utfordringer som tydelig viser hvor viktig det er å ha god oversikt over forsyningskjeden, slik at man kan reagere raskt og besluttsomt når forholdene endrer seg og forsyningskjeden kommer under press. God oversikt innebærer også kontroll over selskapets håndtering av tollklarering, inkludert alle parter som er involvert i prosessen. Det handler om kostnader og etterlevelse, men også om å ha en robust forsyningskjede og et konkurransefortrinn.

Lær mer om områdene du trenger å kontrollere

Follow