Det har vært et hektisk år, og vi står nå midt i de siste travle månedene av året. Fremdeles vet vi ikke noe om virkningen totalt av Covid-19. Brexit og konsekvensene dette fører med seg står fremdeles øverst på agendaen, og i tillegg øker digitaliseringen i alle deler av samfunnet og blir stadig viktigere innenfor håndteringen av toll og forsyningskjeder.

Få råd fra ekspertene våre om hvordan du kan møte utfordringene fremover

Follow