Et vellykket arbeid med toll og beslektede spørsmål om handel kan få betydelig innvirkning på resultatet. Optimalisering av toll, økt driftseffektivitet, jevnere handel og bedre styring og risikostyring kan alle ha en finansiell innvirkning på virksomheten samtidig som risikoen reduseres.

Les hele artikkelen og prøv vårt interaktive verktøy

Follow