Innkjøp er en viktig del av alle selskaper som driver internasjonal handel. I takt med at et selskap utvikler seg endres også kravene til selskapets innkjøpsstrategi. I tillegg har de siste års hendelser tvunget mange selskaper til å revurdere hvordan de foretar sine innkjøp og hvilke krav dette stiller til forsyningskjeden. Toll er en essensiell del av internasjonal handel. Dersom et foretak endrer sin innkjøpsstrategi, kan det lønne seg å inkludere toll i det arbeidet også.

Les artikkelen og finn ut mer

Follow