PRESSE MELDING

Etter KGH Customs Services siste utvidelse i Storbritannia fortsetter selskapet å styrke sin posisjon i Europa ved å kjøpe Hermes & Richard AG, en sveitsisk basert tollleverandør som tilbyr tjenester i Sveits, Tyskland og Frankrike.

Felix Gremminger, tidligere eier og leder av Hermes & Richard og Lars Borjesson, CEO i KGH.

KGH har kontinuerlig styrket sin virksomhet de siste årene ved å utvide til flere europeiske land, noe som legger til ytterligere kompetanse og kapasitet. Utvidelsen til Sveits er et naturlig skritt i lys av landets betydning for europeisk handel og KGHs tilstedeværelse i nabolandene, der et stort flertall varer passerer. Oppkjøpet er ytterligere et skritt i KGHs utvikling for å styrke sin posisjon som en ledende leverandør av tjenester innen handel og toll i Europa.

– Sveits spiller en sentral rolle i europeisk handel med sin sentrale posisjon og som handelspartner med EU, sier Lars Börjesson, administrerende direktør i KGH. Oppkjøpet styrker vår kapasitet til å lette handel for både sveitsiske og europeiske selskaper. Videre skal den sveitsiske tollhåndteringen digitaliseres. Vi håper å bidra til utviklingen med de tjenester og kunnskap vi tilbyr.

Hermes og Richard tjenester strekker seg fra toll og skatterådgiving til fullføring av alle tollformaliteter. Selskapet er basert på grensen mellom Sveits, Tyskland og Frankrike og opererer med egne strategisk plasserte kontorer.

–Å bli en del av KGH er et spennende skritt for oss, det bidrar til å gi våre kunder flere tjenester og ressurser, for ikke å nevne tilgangen til KGHs internasjonale nettverk. På lik linje ser vi frem til å hjelpe KGH sine kunder med deres handel med Sveits, sier Patrick Zenhäusern, konsernsjef for Hermes & Richard. Det er en utmerket mulighet for oss å jobbe i dette nettverket av fagfolk innen handel og tollbehandling.

– Å bli en del av KGH vil styrke Hermes & Richards posisjon som en selvstendig leverandør, sier Felix Gremminger, tidligere eier og leder av Hermes & Richard.

– Hermes & Richard har vært en partner til KGH i flere år. De var vårt første valg da vi bestemte oss for å komme inn i Sveits, og vi er glade for at vi har klart å fullføre oppkjøpet. Det er et veldrevet selskap med høy kompetanse og sterkt potensial. Sammen kan vi videreutvikle virksomheten og nytte både nye og eksisterende kunder, konkluderer Börjesson.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt
Lars Börjesson, CEO, KGH Customs Services, at +46 72 712 94 44 eller lars.borjesson@kghcustoms.com 
Patrick Zenhäusern, CEO, Hermes & Richard, at +41 79 211 28 82 eller pzenhaeusern@hermesrichard.ch


Om Hermes og Richard
Hermes & Richard er en uavhengig tollagent med et bredt spekter av tjenester, som inkluderer både konsulent og operasjonelle tjenester som bidrar til forutsigbare og effektive varestrømmer. Med sin beliggenhet på grensen til Sveits, Tyskland og Frankrike, arbeider Hermes og Richard i alle tre land gjennom flere egne strategisk plasserte kontorer.

Del