«Jeg tror ingen av oss har forstått konsekvensene av Brexit», sier Anita Graff i KGH Group. Vi har etablert en Brexit-avdeling i Norden, der ansatte lærer seg hvordan det britiske tollsystemet fungerer. I tillegg har selskapet etablert et kontor i Manchester.

Les hele artikkelen i Moderne Transport

Follow