Vi ønsker å informere deg i disse vanskelige tider med en oppdatering om tollprosesser og prosedyrer

Varestrømmer fungerer fremdeles til tross for noen utfordringer, og normale tollprosesser kan derfor opprettholdes i denne vanskelige og spesielle situasjonen. Kontorene våre er åpne og vi fortsetter å samarbeide med våre kunder og samarbeidspartnere.

Med tanke på rådende omstendigheter og grensenes stenging og hvor noen ferger mellom Norge, Danmark og Tyskland som tar både passasjerer og gods har blitt stoppet. Det kan forårsake en økt belastning for andre havner der godstrafikken går som vanlig til eller via Danmark til øvrige Europa. Det er derfor viktig som kunde / transportør å se på alternative transportveier via Sverige. Landegrensen mellom Norge og Sverige er åpen for godstransport for videre transport til eller fra andre land i EU der grensen over Svinesund er den største grenseovergangen.

Når det gjelder havner i Tyskland, kan vi hjelpe til med tjenester i Norwegenkai og Schwedenkai i Kiel, men også for alternative ruter, for eksempel via Rostock eller Travemünde.

Våre kontorer kan hjelpe deg med all tollbehandling ved alle ekspedisjonskontorene i Norden og Tyskland.

Flere av KGHs grensekontorer har åpent 24/7.

For å gjøre det lettere for våre ansatte på alle våre grensekontorer slik at de kan opprettholde tjenesten vår til deg som kunde, ønsker vi at du kontakter KGH Sales Services sales@kghcustoms.com eller ring til oss, +47 69 21 75 15 hvis du vil vite hvordan det ser ut ved en spesiell grenseovergang. Vi vil holde deg oppdatert om situasjonen ved alle grenser der vi er etablert.

Vi vet at dagens situasjon berører mange selskaper, noen mer enn andre, kunde eller ikke. Det kan raskt endre seg fra dag til dag. Trenger du hjelp med tollbehandling eller annet, ikke nøl med å kontakte oss, så prøver vi å hjelpe deg.

Follow