Mange varer påvirket av nye HS-koder

Vi har oppsummert noen viktige punkter fra den store 2022-oppdateringen av HS-kodene, som det er viktig å kjenne til.

Det harmoniserte systemet (HS) brukes verden over for en enhetlig klassifisering av varer innenfor internasjonal handel. HS 2022 er den syvende versjonen og gjelder fra den 1. januar 2022. 2022-oppdateringen er en global oppdatering, i motsetning til de årlige, lokale EU-oppdateringene.

Les hele artikkelen og last ned vår oversikt

Follow