I handels og tollbransjen vet vi at slutten på overgangsperioden for Brexit vil føre til endring for alle virksomheter som driver handel over landegrensene. Men hvem har best forutsetning for kunne å ha oversikt over og håndtere de ulike konsekvensene av Brexit? Vi mener det er den som har best kunnskap og som er best forberedt.

Last ned sjekkliste for å sikre og øke din tollkompetanse

Follow