I nyhetsbrevet kan du lese artikkelen om Tollverdi som er et komplekst område der det finnes mange regler å forholde seg til.

Les også artikkelen,  Rutiner kan være kjedelig men helt nødvendig. Det er klart at det er nødvendigt med rutiner i vellykkede bedrifter der koordinasjon og struktur er en forutsettning for å utføre optimalt og for at alle skal jobbe mot samme mål.

 

Mars nyhetsbrev                              Tidligere nyhetsbrev

Del