PRESSEMELDING

«Det du ikke ser, kan du ikke forbedre.» KGHs nye kontrolltårnsløsning fremmer dagens komplekse vareflyt ved å gi en komplett oversikt over bedriftsforvaltningen over hele kjeden. Systemtypen er helt ny for bransjen og kan sammenlignes med når GPS`en ble introdusert og ga førere total oversikt over sin navigasjon og hvordan de kunne forbedre den.

CTDS Customs Process Governance (CPG) gjør det mulig for bedrifter å overvåke og følge opp sine tollprosesser og samarbeide med partnere i sann tid via en felles plattform. Dette gjør at de kan redusere driftskostnadene og optimalisere tollavgifter samtidig som risikostyringen forbedres.

«Det du ikke ser deg kan ikke forbedres. Oversikt og innsikt som CPG tilbyr, er helt nytt for bransjen. Du kan sammenligne det med når GPS kom. Plutselig visste sjåfører, ikke bare hvor de skulle kjøre, de har også allerede fått status på nåværende posisjon, hvor og når det var på tide å svinge, og ikke minst realtidsinformasjon om aktuelle hendelser som påvirket trafikkstrømmen, sier Michael Björkman, Key Account Manager Digital ved KGH.

Kontrolltårnet fungerer som et sentralt knutepunkt mellom alle aktører i forsyningskjeden. Det forvandler fragmentert informasjon mellom involverte parter til en enkelt effektiv flyt og gjør det mulig for kundene å etablere prosesser og regler de selv ønsker for en effektiv klareringsprosess.

Med alle tilgjengelige data på ett sted hjelper CPG bedrifter med å spore sine varemengder og følge opp hvordan de presterer. Tidlige advarsler og automatiserte prosesser oppdager og styrer avvik bedre, noe som reduserer risikoen for kostbare stopp i forsyningskjeden. Systemet består av en rekke forskjellige applikasjoner som kan tilpasses spesifikke behov. Tilpassede visninger og rapporter gir kundene den informasjonen de trenger for å kunne analysere og utvikle sine prosesser, noe som fører til mer effektiv drift og bedre risikostyring.

CPG er spesielt nyttig for selskaper med komplekse forsyningskjeder og store volumer av gods.

 

Nøkkelfunksjoner

  • Evne til å holde oversikt over datastrømmer gjennom hele klaring prosessen, fra dokumentlagring i e-arkivprogrammet til månedlig oppfølging med rapporteringsprogrammet
  • Mulighet til å opprette revisjonsdokumentasjon, administrere tillatelser og brukerrettigheter for partnere og beholde alle dokumenter på ett sted
  • Definere og følge opp milepæler, identifisere grunnleggende årsaker og flaskehalser
  • Designet for å passe naturlig inn i forsyningskjeden. Alle parter kan samhandle via et felles grensesnitt for å drive prosessen fremover
  • Tjenesten er tilgjengelig som en SaaS (Software as a Service) løsning, noe som gjør den fleksibel, skalerbar og i stand til å håndtere store mengder
  • Støtter både en manuell arbeidsprosess og en fullstendig digitalisert informasjonsflyt

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Michael Björkman, key Account Manager på KGH Digital, michael.bjorkman@kghcustoms.com , +46 732 365 190

Lær mer om Customs Process Governance her


Customs Process Governance (CPG) er en del av CTDS, Customs Trade Digital Solution. CTDS er en serie programvare som gir kundene helt nye muligheter til å jobbe med toll for en jevnere vareflyt og en mer effektiv drift. Med CTDS har kundene nytte av digitalisering innen toll og handel. Serien er basert på fremtidssikker teknologi og utvikles kontinuerlig ettersom lovgivning og arbeidsmetoder endres, dette sikrer at kundene får en langsiktig løsning og alltid oppdatert med siste nytt.

Follow