Fra 1. mai 2020 er det krav i TVINN om utfylling av rubrikk 36 og 44 på utførselsdeklarasjoner. Det er viktig at programvaren for fortolling/deklarering er oppdatert med de nødvendige endringene. Uten oppdateringer vil ikke eksportører og deklaranter få deklarert varene før eksport.

Vårt system CTDS Customs Process Management er oppdatert i henhold til det nye regelverket.

Les mer om de nye reglene her

Les mer om  CTDS Customs Process Management

Follow