Den 23. juni ble den nye tollstasjonen på Hån satt i drift, da tollvesenet og KGH åpnet kontorene sine.

Det nye tollområdet har flere nye fordeler – det har en bedre beliggenhet og har også mer plass til oppstilling av lastebiler. Grensesikkerheten vil også bli forbedret ettersom den nye stasjonen ligger nærmere grensen, noe som forenkler både grenseoverskridende samarbeid for tollmyndighetene i Sverige og Norge, og gir økte muligheter for å kunne gjennomføre flere og bedre kontroller for å minimere smugling.

«Det positive med det nye kontoret er at beliggenheten nå ligger ved siden av E18, du trenger ikke kjøre av og krysse E18 for å komme til KGH eller tollvesenet. Vi er mye bedre eksponert mot E18. En veldig god beliggenhet på kontoret mot tollområdet med full kontroll over innkommende trafikk. Bygging av det nye tollområdet på Hån har vært på tapetet i 25-30 år så at det er blitt en realitet nå er veldig positivt», sier Kjetil Jensen, kontorsjef ved KGHs kontor på Hån.

Follow