Lindum AS har benyttet  KGH til å utføre tolldeklarasjoner i mange år. Nå ønsket de også å undersøke om det var mulig å forenkle rapporteringen til myndighetene i grenseoverskridende avfallstransport. Administrasjonsforvaltningen var omfattende med tidskrevende dokumenthåndtering hvor mye av arbeidet måtte utføres manuelt.

Les hvordan Lindum har effektivisert tollhanteringen med Nordic TFS Plus 

Del