Sentraliserte tollprosesser fører til kostnads og tidseffektivitet

Avantor® er en ledende global leverandør av produkter og tjenester til kunder innen biovitenskap, avansert teknologi og industri. I Tyskland tilbyr VWR, en del av Avantor, en integrert, sømløs innkjøpsopplevelse optimalisert for kundenes måte å tilby et globalt nettverk av produksjon, forskning og distribusjon i mer enn 175 land. Mangelen på sentralisert tollhåndtering har gjort intern evaluering og ekstern revisjon komplisert og tidkrevende for VWR. Sammen med KGH som partner ble organisasjonsendringer implementert for å sikre overholdelse, kostnads og tidseffektivitet i tollprosessene.

Les om VWRs utfordring og KGHs løsning

Follow