KGH er blant de første selskapene som deltar, sammen med store transportører, i det norske tollpilot-prosjektet «Ekspressklarering». Det startet ved tollstasjonen på Ørje og har nå også kommet til grenseovergangen på norsk side av Svinesund. Målet er kortere ventetid og reduserte køer ved grensene.

15. september ble den første bilen over Svinesund ekspressklarert, utført av KGH i samarbeid med transportøren og tollvesenet.

Med denne løsning, «Godkjent ekspressklaring», kan en lastebil krysse grensen på grønt lys uten å stoppe i tollen for manuell klarering. En transportør eller representant må ha autorisasjon av tollen for å kunne bruke ekspressklarering.

Hva er nødvendig?
I tillegg til tolldokumentene som skal klareres, skal det sendes inn et manifest pr. lastebil ved hver grenseovergang. KGH kan som representant opprette dette manifestet, som inneholder den informasjonen som kreves for at den norske tollen skal kunne klarere og frigjøre godset.

Hvilke tollprosedyrer gjelder dette for?

  • Direkte fortolling
  • Direkte fortolling med transitt-dokument til norsk grense
  • Kun transittering

Svensk eksport må være klarert og godkjent før ankomst til Norge.

Ekspressklaring er under stadig utvikling og KGH holder seg fortløpende oppdatert om eventuelle endringer som skjer.

  • Vil du ha en raskere og mer effektiv grensepassering?
  • Vil du ha reduserte logistikkostnader?
  • Vil du at varene skal komme raskere frem?
  • Ønsker du å ha færre manuelle prosesser som frigjør tid?

 

For mer informasjon, ta kontakt med Sales Support, sales@kghcustoms.com

Follow