Stadig flere selskaper som driver med internasjonal handel, velger å outsource tollhåndteringen til spesialiserte leverandører av tolltjenester. Denne beslutningen styres ofte av mangel på interne ressurser og faktorer knyttet til etterlevelse eller kostnader. Hva må man ta hensyn til når man velger samarbeidspartner?

Last ned vår sjekkliste og finn ut hvordan du velger en partner for tolltjenester

Follow