Mange foretak har et bevisst forhold til leveringsvilkårene som de bruker. Likevel finnes det foretak som ikke kjenner detaljene i leveringsvilkårene godt nok til å forstå hvilke tilleggskostnader og risikoer som kan oppstå under transporten av et kjøpt eller solgt produkt. Hvordan kan du gå frem for å finne ditt optimale leveringsvilkår?

Last ned Incoterms® 2020 infografikk

Follow