Hva er vareklassifisering for hvert produkt?

Alle virksomheter som driver med internasjonal handel, må holde seg oppdatert på vareklassifisering for å sikre etterlevelse og optimaliserte tollavgifter. God kunnskap og regelmessige status-kontroller knyttet til tariff/HS-klassifisering kreves av import og eksportselskaper. Dersom disse prosessene ikke er på plass, kan virksomhetene være utsatt for en rekke risikoer.

Lær mer om klassifisering og ta kontakt med vår ekspert

Follow