Incoterms® eller «International commercial terms» er et globalt sett av leveringsvilkår med tilhørende regelverk. Fra 1. januar 2020 vil disse oppdateres. Så hva er nytt i Incoterms 2020? Vet du om – og i så fall – hvordan dette kan påvirke din handel med utlandet?

Les om endringene og last ned vår illustrasjon  Incoterms® 2020 her

Follow