Kvinne følger trender innen toll og forsyningskjeder

2021 har vært et kontrastfullt år. Vi har opplevd en kraftig økonomisk oppsving verden over etter covid-19-pandemiens nedturer. Samtidig står verden overfor en rekke utfordringer. De nye variantene av covid-19-viruset skaper fortsatt problemer, avbrudd i globale forsyningskjeder fører til forsyningsmangel og i tillegg har klimakrisen satt sine spor over hele verden.

Det kan være utfordrende å håndtere tollvirksomheten og forsyningskjeden på en sikker måte under slike forhold.

I denne artikkelen tar vi for oss noen aktuelle trender og hendelser som påvirker industrien, og vi vil forsøke å bidra med informasjon om hvordan ulike virksomheter kan klare denne stresstesten.

Lær om hvilke trender innen toll og forsyningskjeder du bør vurdere i 2021

Follow