I lengre tid har tollhåndtering vært tett forbundet med store mengder papirarbeid. De siste tiårene har utviklingen rettet seg mer mot elektroniske dokument, hvilket er bra for skogene våre. Det spares enormt mye tid og manuelt arbeide når man søker etter dokument. Med den pågående implementeringen av EU-tolloven (UCC – Union Customs Code) som har som mål å sørge for mer effektiv tollhåndtering, tar vi nå de siste skrittene mot et fullstendig digitalt miljø.

Les artikkelen og finn ut hvordan forberedt virksomheten din er

Del