KGHs bærekraftrapport for 2018 er publisert. Vær oppmerksom på våre fremtidige mål, pågående tiltak og hva som er implementert i 2018 for å lære hvordan KGH bidrar til bærekraftig handel.

Med KGHs rolle som leverandør av tjenester i internasjonal handel, er selskapenes bærekraft både en spennende mulighet og et ansvar. Økonomisk vekst basert på økt internasjonal handel er en forutsetning for mange av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Samtidig er det nødvendig å ta hensyn til sosial og miljømessig utvikling.

«For å kunne lykkes på lang sikt og sørge for at bærekraftprogrammet får den nødvendige drivkraften, må selskapet styrke sin kjernevirksomhet. Det gjør at vi kan sette inn vår innsats og våre ressurser i en og samme retning, og resultatet blir en del av den totale verdiskapingen», sier Lars Børjesson, VD for KGH.

 

 

For å nå definerte mål gjennomfører KGH sitt bærekrafts arbeid ved hjelp av seks fokusområder. De er inndelt i eksterne og interne faktorer. Vi gjør Dere oppmerksomme på noen av innsatsene nedenfor.


Eksterne bærekraftige faktorer

Skape effektive, bærekraftige og skalerbare tollprosesser for å sikre at internasjonal handel fremmer virksomhetsvekst. KGHs mål er å årlig automatisere tollprosesser med 5 %. I løpet av 2018 økte den med 4 %. Ett annet viktig mål er å digitalisere vår kunders tollprosesser. Med den kommende lanseringen av CTDS-porteføljen er vi sikre på at vi vil nå målet vårt. All handel er basert på tilgang og etterspørsel, volumene vil derfor variere og transportveiene endres. Vi ønsker å bidra med digitale tollprosesser som kan håndtere fleksibiliteten og kompleksiteten i dagens samfunn, samtidig som papiravfall og ledetider reduseres.

Et viktig mål for KGH er å støtte myndighetenes implementering av handelsfremmende systemer og programmer, samtidig som vi hjelper den private sektoren med å bruke disse systemene og programmene for å oppnå forbedret handel. Vi kan skilte med vellykket prosjektimplementering i Australia, Brasil, CEFTA, EU, Island, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og mange flere. Vi hjelper også private virksomheter med å oppnå AEO-status samt vedlikeholde og bruke AEO. Standardisering er et av de viktigste hjelpemidlene for å redusere handelsbarrierer og legge til rette for handel.

I tillegg til dette, hjelper våre grenseadministrasjonseksperter myndigheter over hele verden å optimaliserer prosesser og teknologi ved grenseoverganger. Bedre kontroll, reduserte ledetider og reduserte karbonutslipp er noen av målene som oppnås.


Interne bærekraftige faktorer

Gjennom dannelsen av bærekraftig fundament, ønsker KGH å støtte og oppmuntre interne bærekraftinitiativer for å kunne sentralisere og formalisere dem i KGH-konsernet. Stiftelsen består av mange frivillige medlemmer fra ulike land som administrerer og koordinerer ulike initiativer, som for eksempel donasjoner og gratis tilgang på tollrådgivning og tolldeklarasjoner for våre veldedighetspartnere. Ledelsen er også forpliktet til regelmessig å dele informasjon om bærekraftig arbeid for økt åpenhet og engasjement fra de ansatte.

 

Last ned KGHs bærekraftsrapport

 

Follow