Dette er for virksomkgh-slider-customs-academyheter som er registrert for merverdiavgift. Merverdiavgift som tidligere er blitt beregnet på tolldeklarasjonen og krevd inn av Tolletaten skal nå innberettes til Skatteetaten i Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen). Beregning og innkreving av toll og eventuelle særavgifter vil være som i dag.

Dette betyr at rubrikk 47 på tolldeklarasjonen ikke lenger vil inneholde grunnlag, sats og utregnet merverdiavgift. Prinsippet om egenfastsetting vil gjelde og virksomheten skal selv innberette dette til Skatteetaten. Grunnlaget for merverdiavgift må da regnes ut fra fakturaverdi med eventuelt tillegg av frakt og avgifter.

Det er derfor viktig å stille seg spørsmålet;

– Er jeg som importør forberedt og klar for den kommende endringen?

– Har jeg som importør oversikt og kontroll på;

 

  • Fraktomkostninger
  • Toll og særavgifter
  • Merverdiavgiftsgrunnlag
  • Merverdiavgiftssats
  • Eventuelle fritak for merverdiavgift
  • Interne rutiner for sikre korrekt rapportering og dokumentasjon

 

KGH er klar og forberedt på å møte utfordringene med ny måte å innrapportere på, og har i en lengre tid jobbet hardt for å kunne levere en god løsning til kundene våre. Vi vil levere en løsning der grunnlag, sats og utregnet merverdiavgift sendes med som et tilleggsark til tolldeklarasjon. Som kunde av KGH har du dermed enkelt tilgang til et forslag for hva som skal registreres i rubrikkene for innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen (rubrikk 9-11). Alt virksomheten da behøver å gjøre er å kontrollere at opplysningene stemmer med den dokumentasjonen som foreligger og registrere disse i mva-meldingen. Vi vil også kunne levere disse opplysningene i en månedsrapport.

For de kunder som har toll og avgiftsbelagte varer, vil også dette bli spesifisert i oversikten. I tillegg vil man få annen nyttig informasjon som ikke vil fremgå av Altinn.
Eksempel på annen informasjon; Fakturanummer, frakt, deklarasjonstype, kundens egen referanse. Dette er informasjon som vi ser kan bidra til å ha full kontroll.

Vår nye tjeneste, der man mottar et tilleggsark med nødvendig informasjon vil koste kr 80.- pr deklarasjon.

Dersom din bedrift ikke ønsker vår nye tilleggstjeneste, kan man henvende seg til oss på mail: mva@kghcustoms.com for å reservere seg mot dette.

For importører med stor deklarasjonsmengde har vi skreddersydde løsninger i form av rapporter og summeringer for enklest mulig håndtering av innførselsmerverdiavgift.

For å ha maksimal kontroll, bør man overveie å velge en partner til fortolling. Da får man bare en rapport å forholde seg, noe som vil forenkle mva rapporteringen. Ta kontakt med vår salgsavdeling for en samtale om en husspeditøravtale eller hvis det er ønskelig med en skreddersydd løsning. mva@kghcustoms.com  Tel +47 69 21 75 15

I tillegg til muligheten om tilleggsark til hver deklarasjon og en månedsrapport med en oversikt over samtlige deklarasjoner med forslag til grunnlag, sats og utregnet merverdiavgift, kan også KGH Accountancy & Vat Services AS tilby tjenesten med å sammenstille all dokumentasjon som trengs, også om dere har tolldeklarasjoner fra andre speditører enn KGH i henhold til deklarasjonsoversikten som kommer fra altinn.no.

Dette vil være tilstrekkelig kontroll og dokumentasjon til revisjon for rapportering av total innførselsmerverdiavgift til skattemeldingen.

For ytterligere informasjon om dette kan du henvende deg på mail til post@kghav.com eller besøk vår hjemmeside www.kghav.com

Follow