Velkommen til et Webinar om CPG den 24 september og se hvordan vi kan hjelpe deg med å øke kvalitet og tilbørlighet i din forsyningskjede.

Med vårt CTDS Customs Process Governance løsning får du en kontrollfunksjon som støtter dine forsyningskjeder i nåtid. Ha kontroll på situasjonen og ivareta drivkraften gjennom å forebygge avbrudd før det blir et virkelig problem. CTDS Customs Process Governance underletter også samarbeidet gjennom å koble sammen berørte parter i en forsyningskjede til en felles plattform.

 

Les mer og registrer deg her

Follow