Det nylig lanserte nettverktøyet – UCC Navigator – blir stadig mer populær i bransjen!


Tollspesialister både i og utenfor EU har oppdaget at UCC Navigator gjør det enkelt å finne frem i EU-loven.

Dette innovative nettverktøyet er utviklet av CCES (Centre for Customs and Excise Studies) ved Charles Sturt University i Australia. Det er tilgjengelig på 23 språk og gir deg en visuell oversikt over koblinger mellom de ulike juridiske bestemmelsene ved bruk av smart interaktiv infografikk.

Gå inn på UCC Navigator for å se demonstrasjonsvideoen, og klikk på «start 7-dagers gratis prøveperiode» for å prøve UCC Navigator. Er dette noe som kan være til hjelp for deg i ditt arbeid med handel og toll, ta kontakt med Sophie Verberckmoes på info@kghdouaneopleidingen.be

 

Del