Med stadig vekst i kompleksiteten i forsyningskjeden er det viktig at du har kontroll og oversikt. Når man setter opp et kontrolltårn for å styre forsyningskjeden, kan man bli fristet til å forsøke å finne en løsning som fungerer for alt. Hos KGH tar vi i stedet lærdom fra Formel 1 og ser på hva de gjør for å oppnå maksimal ytelse. Vi tror at ved å bruke et komponentbasert kontrolltårn kan du ha fokus på KPI-ene dine samt reell forretningsmessig påvirkning. Dermed vil du være på god vei mot å få maksimalt ut av forsyningskjeden.

Finn ut hvordan du får din egen Formel 1-klass løsning

Del