2.1.1-Export-services_stock-photo-41015294-hrEndringene i GSP-ordningen (Generalized System of Preferences) med overgang til REX-systemet (Registered Exporters system) fra 2017 medfører at opprinnelsessertifikat Form A blir faset ut og at eksportøren i GSP-landet selv skal sertifisere sine opprinnelseserklæringer.

Fra 1. januar 2017 innføres en ny ordning med selvsertifisering av opprinnelsesbevis for GSP-varer. Innføring av det nye systemet er et samarbeidsprosjekt mellom EU, Sveits og Norge. Dette er viktig for Norges del fordi hoveddelen av eksporten fra utviklingsland til Norge går via EU. Hvert GSP-land må etablere en elektronisk registrering av sine eksportører og formidle dette til EU-kommisjonen.

Forenklinger
For næringslivet medfører endringen betydelige forenklinger. Eksportørene i GSP-landene vil etter endringen er iverksatt, kun henvende seg til myndighetene for å bli registrert i REX-systemets database. Det betyr at de slipper å henvende seg til myndighetene hver gang en vare skal eksporteres, for å få stempel på opprinnelsessertifikatet.

Dokumentasjon på opprinnelse med ny ordning
En opprinnelseserklæring påføres på fakturaen eller andre kommersielle dokumenter.

Her følger et eksempel på dagens erklæring. Det er pr nå ikke kjent om det vil bli endringer i denne erklæringen.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………… preferential origin according to the rules of origin of the Norwegian Generalized System of Preferences.

Konsekvenser
Norske eksportører som oppbevarer varer fra GSP-land på tollager for videre eksport, må registrere seg i REX-systemet. For øvrige eksportører i Norge får endringene svært få konsekvenser.

Eksportører i EU, Sveits eller Norge som utsteder erstatningssertifikater nå som sertifiseres av myndighetene, kan fra 2017 selv utstede erstatningsopprinnelseserklæring.

Med REX-systemet vil Norge automatisk få informasjon om eksportører fra GSP land som er registrert i handel med EU-land og med Sveits.

Beskrivelse av overgangsperiode
GSP-landene får en overgangsperiode, og kan velge oppstart 1. januar 2017, 1. januar 2018 eller 1. januar 2019.  Etter oppstart har GSP-landet ett år til å gjennomføre registreringen av eksportørene. Det innebærer at uregistrerte eksportører fortsatt kan benytte formular A i denne perioden.

Når overgangsperioden  utløper må alle eksportører være registrert og bruke opprinnelseserklæring på alle sendinger med verdi over 6000 Euro. På sendinger under 6000 Euro er det kun krav om en opprinnelseserklæring på fakturaen for å få tollfritak/nedsettelse.

Andre endringer
Eksportører i GSP-landene kan etter gjeldende tollforskrift allerede i dag utstede opprinnelseserklæring for sendinger opp til 100 000 kroner. Dette vil endres til en øvre grense på 6000 Euro.

Om dere har noen spørsmål kan dere kontakte:

Aud Erpestad, Advicer
ahe@kghcustoms.com

Follow